Cada 22 de maig se celebra el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Aquest dia va ser decretat per l’Organització de les Nacions Unides (ONU), amb l’objectiu de crear consciència sobre la importància que té la biodiversitat per als éssers humans i d’allí la necessitat de cuidar-la i preservar-la per a les futures generacions.

La diversitat biològica o biodiversitat es refereix a la varietat d’éssers vius existents i les diferències genètiques de cada espècie, tant d’animals, plantes i microorganismes que naixen, creixen i es desenvolupen en un determinat ecosistema. Inclou els diferents processos i canvis evolutius que ocorren amb les espècies i tot l’entorn que els envolta.

Aquest terme es va establir a partir de l’any 1985, en el Fòrum Internacional sobre la Diversitat Biològica celebrat als Estats Units.

El Conveni sobre la Diversitat Biològica es va signar l’any 1992, en la Cimera per a la Terra de l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Va ser aprovat per 196 països, establint l’aplicació dels acords en els diferents sectors.

Aquest valuós instrument internacional té com a objectiu la protecció, cura i conservació de la diversitat biològica de tot el planeta.

Amb això es busca que l’espècie humana siga capaç de viure en un món molt més sostenible, amb major justícia i equitat, on la distribució dels recursos naturals puga arribar a un major nombre de persones, que lamentablement hui pateixen de fam, misèria i mort per falta d’ells.

Per a aconseguir que tots els éssers humans visquem en un món més sostenible, és necessari aplicar mesures dràstiques i urgents que permeten la protecció i preservació de tots els ecosistemes, així com de la diversitat biològica que els habiten.

Dins dels objectius de la Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, es contempla fer front a un dels grans desafiaments que té l’home modern, com és millorar el benestar i les condicions de vida de tots els éssers humans.

En aquest sentit, la biodiversitat juga un paper vital ja que d’ella depén el desenvolupament de les activitats econòmiques, socials i culturals que permeten cobrir totes les necessitats bàsiques de subsistència.

Per a el any 2021 el tema del Dia Internacional de la Diversitat Biològica és “Soc Part de la Solució”, amb la finalitat de donar continuïtat als objectius de la campanya de l’any 2020 “Les nostres Solucions estan en la Naturalesa”.

Es plantejaran solucions als desafiaments del desenvolupament sostenible: clima, salut, seguretat alimentària i aigua, des de la biodiversitat.

En tal sentit, es durà a terme el mes d’octubre la Conferència de les Nacions Unides sobre Biodiversitat #COP15. En ella s’analitzaran els assoliments i l’execució de el Pla Estratègic per a la Diversitat Biològica 2011-2020 del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB).

Es contempla tractar el document preliminar sobre el Marc Mundial de la Diversitat Biològica, que té com a objectiu garantir que la labor de conservació de la biodiversitat contribuïsca a la nutrició, la seguretat alimentària i els mitjans de vida de persones en situació vulnerable.

D’altra banda, amb la finalitat d’aconseguir una biodiversitat saludable, l’any 2021 serà l’inici de la Dècada de la Ciència dels Oceans per al Desenvolupament Sostenible i la Dècada de l’ONU per a la Restauració dels Ecosistemes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia