A la urbanització del Camí de Paterna, manquem d’alguns serveis bàsics des de fa molts anys, serveis que venim reivindicant als diferents governs municipals i amb major intensitat en aquests últims anys.

Fruit d’aqueixa insistència aconseguim que en els pressupostos municipals de l’any 2019, es col·locaren dues partides; una de  50.000€ per a la instal·lació de punts de llum i una altra de 64.000 € per a la posada en funcionament d’un transport públic circular (autobús circular).

Cap de les dues quantitats van ser executades per l’actual equip de govern municipal. La raó d’aqueixa lamentable decisió no l’hem poguda conéixer fins al moment, malgrat les reiterades peticions formulades per escrit per part meua i de la QUEIXA que vaig presentar davant el Síndic i que recentment s’ha tancada per part d’aqueixa institució, sense que la Sra. Alcaldessa haja acceptat la seua recomanació de data 16/11/2020

No obstant això, des de la AA.VV. del  Camí  Paterna, hem continuat presentant, amb el mateix objectiu, RECLAMACIONS enfront de l’aprovació provisional dels pressupostos del 2020 i del 2021, peticions que incomprensiblement han sigut rebutjades per l’equip de Govern municipal.

En eixes, reclamacions reiteràvem a l’Ajuntament que ha de complir les  obligacions que li marca l’article 26 de la Llei de Bases de Règim Local que com a competències pròpies i obligatòries del municipi assenyala:

En tots els Municipis: enllumenat públic, cementeri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.

Són serveis Bàsics, que el propi Síndic de Greuges, contestant a una de les nostres QUEIXES, ha RECOMANAT a l’Ajuntament de Bétera que, en el marc de les seues competències en matèria de planejament i gestió Urbanístic, adopte les mesures necessàries, que permeta dotar a la Urbanització “Camí Paterna” dels serveis urbanístics previstos en la legislació.

Finalment, i a fi d’abordar i buscar solucions a la falta dels serveis bàsics que manquem a la Urbanització Camí Paterna, el passat dia 13 de maig vam sol·licitar per escrit, una reunió amb la Sra. Alcaldessa, reunió que esperem que es puga realitzar al més prompte possible.

Luis Poveda Amores
Membre de la Junta Directiva de la AA.VV. Camí de Paterna
En Bétera a 24  de Mayo de 2021
Imprimir article
Comenta aquesta notícia