La Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha convocat la concessió d’ajudes directes a autònoms i empreses per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat.

Aquestes ajudes tenen com a objectiu protegir el teixit productiu, evitar un impacte estructural que perjudiqui la recuperació de l’economia, protegir l’ocupació i actuar de manera preventiva per a evitar un impacte negatiu superior sobre les finances públiques i els balanços del sistema financer.

Aquesta prestació compta amb un import de 647.081.980 euros per a la Comunitat Valenciana.

Els beneficiaris, requisits, forma i termini de sol·licitud es detallen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) amb número 9092 del 25 de maig de 2021 que s’adjunta, així com Annex de dubtes i preguntes freqüents:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia