Bétera ha publicat en el tauler d’anuncis del web de l’Ajuntament de Bétera (clic ací) la convocatòria de les subvencions per a la realització de pràctiques formatives per a joves estudiants en el programa “Bétera et Beca“.

El consistori de Bétera ha convocat un màxim de 10 beques dins d’aquest Programa de Pràctiques Formatives, de dos mesos de duració cadascuna.

El termini de presentació finalitzarà el pròxim 7 de juny. La documentació es deurà presentar d’acord amb el model adjunt en el següent enllaç: clic ací.

Aquestes beques tenen com a finalitat la formació dels estudiants, majors de 18 anys o amb els 18 anys complits, en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic.

Segons les bases publicades, les beques es distribuiran a les àrees següents. d’aquesta manera:

– Administració (8 beques per a aquesta àrea): per a titulats en grau de finances i comptabilitat, titulats en grau de gestió i administració pública, Màsters que tinguen com a requisit accés a estar en possessió d’algun dels graus enumerats, tècnic en gestió administrativa, tècnic superior en administració i finances, tècnic superior en assistència a la direcció i titulats en grau de dret.

– Urbanisme (1 beca per a aquesta àrea): per a titulats en grau de topografia, titulats en grau d’enginyer. Obres públiques i titulats en grau d’arquitecte tècnic.

– Comunicació (1 beca per a aquesta àrea): per a titulats en grau de periodisme.

Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, sent finançats el 100% pel consistori.

La dedicació dels becaris serà de 20 hores setmanals, a raó de 4 hores diàries, de dilluns a divendres, en horari de 9.30 a 13.30 hores, llevat que pel normal funcionament del centre on es realitzen les pràctiques s’establisca horari diferent.

Respecte del període de realització de les beques, les mateixes es podran dur a terme durant els mesos compresos entre juliol i setembre de l’any natural corresponent. No obstant això el període fixat per al començament de les beques podrà variar, retardant-se l’inici d’aquestes, en funció del calendari resultant de les dates de publicació de les bases en el BOPB i termini de presentació d’instàncies, reduint-se en aquest cas proporcionalment el període màxim de duració d’aquestes.

Tots els detalls de la convocatòria es troben també en el segon enllaç que hem inclòs en aquesta publicació.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia