Els serveis d’urgències hospitalàries van atendre l’any passat 1.745.287 pacients enfront dels 2.396.428 pacients atesos l’any 2019, la qual cosa suposa un 27% menys.

Dijous passat, 27 de maig, es va celebrar el Dia Mundial de la Medicina d’Urgències i Emergències, i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es va voler unir a aquest dia per a manifestar el seu reconeixement exprés, especialment enguany, per la labor que han fet i estan fent durant la pandèmia totes i tots els professionals dependents dels serveis de les urgències hospitalàries i del Servei d’Emergències Sanitàries.

La majoria de les urgències ateses, un 35%, va anar a població d’edat compresa entre els 15 i 45 anys, seguides del grup de 45 a 65 anys que representen el 23,4%.

Cal assenyalar que, malgrat la disminució de les urgències ateses durant l’any 2020, s’ha produït un augment del percentatge d’urgències que ha requerit d’ingrés hospitalari. De fet, mentre que l’any 2019 el 11,85% de les urgències ateses va requerir d’ingrés, l’any 2020 aquest percentatge va ser del 14,83%.

Quant al Servei d’Emergències Sanitàries, l’increment d’avisos des del passat 27 de maig de 2020 supera el 40%. Exactament, en aquest temps, en els CICU (Centres d’Informació i Coordinació d’Urgències) de la Comunitat Valenciana s’han atés 830.218 avisos, més de 2.300 al dia.

Del total de serveis, 186.551 han sigut emergències, 152.628 consultes, 148.390 urgències, 137.460 transports sanitaris urgents, 14.028 transports interhospitalaris de pacients crítics. La resta de les atencions es refereix a alertes, anomenades associades i altres serveis.

El total de demandes rebudes han generat en aquests últims 12 mesos que les unitats de suport vital avançat SAMU (Servei d’Ajuda Mèdica Urgent) hagen realitzat 55.889 serveis; 222.868 les unitats SVB (Suport Vital Bàsic); 34.361 els transports urgents en ambulàncies TNA (Transport no assistit) i 1.493 les unitats de suport vital avançat d’Infermeria, des de la seua posada en marxa el passat 1 de gener.

A causa de l’increment de l’activitat assistencial, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va posar en marxa al febrer de 2020 un Dispositiu Especial d’Alerta Epidemiològica per coronavirus, que incloïa el telèfon d’atenció 900 300 555 i personal especialitzat de reforç per a la central d’urgències sanitàries.

D’altra banda, la Conselleria ha augmentat els recursos professionals i materials del Servei d’Emergències Sanitàries en la Comunitat Valenciana, des del passat dia 1 de gener.

Un increment que es concreta en dues noves unitats del SAMU, una unitat de SVB i dos vehicles més per als equips de trasplantaments. Així mateix, s’ha posat en marxa el nou servei assistencial de suport vital avançat d’Infermeria amb tres ambulàncies. A més, cinc bases de recursos d’emergències sanitàries extrahospitalàries han passat de prestar una assistència de 12 hores a 24 hores.

Valoració hospitals

D’altra banda, l’Hospital de Manises es manté, per segon any consecutiu, en el lloc número 25 a nivell nacional en el llistat de centres hospitalaris públics amb millor reputació, segons es desprén de la VII edició del Monitor de Reputació Sanitària (MRS), elaborat per la consultora Compre. “En un any com aquest, mantindre una destacada posició en aquest rànquing nacional és fruit de la gran faena dels nostres professionals”, ha destacat el doctor Ricardo Trujillo, gerent de l’Hospital de Manises.

A més, el centre hospitalari s’ha consolidat com el tercer centre de la Comunitat Valenciana millor valorat en l’àmbit de la reputació per darrere de la Fe i Doctor Peset. Per al Dr. Trujillo, “aquest resultat és un gran aval al treball que estem realitzant ja que així ha quedat constatat per un estudi independent, avalat pels consells generals de metges i infermers qualificats. Això ens encoratja a tots els professionals del Departament de Salut de Manises a continuar oferint la millor qualitat assistencial a la nostra població”.

El Monitor de Reputació Sanitària (MRS) és l’únic estudi independent que analitza la reputació de tota la sanitat espanyola, i a través del qual s’ha avaluat als actors del sistema sanitari a partir de tres valoracions: la primera, la valoració realitzada pels professionals mèdics (2.248 metges especialistes hospitalaris i 301 metges de medicina familiar i comunitària); la segona la valoració d’infermers, 259 gerents i responsables d’hospitals, 251 gestors 2.758 infermers, 72 directius d’empreses farmacèutiques, 72 responsables de farmàcia hospitalària, 549 responsables d’associacions de pacients així com 163 periodistes i informadors de la salut sobre la base de 16 variables de reputació per als serveis clínics; i, finalment, totes aquestes valoracions es complementen amb la tercera anàlisi de més de 2.853 indicadors objectius específics de 2.704 serveis clínics.

El procés de realització ha sigut sotmés a una revisió independent per part de KPMG d’acord amb la norma ISAE 3000, i compta amb l’aval de les organitzacions col·legials de metges i infermers, així com de les associacions de pacients i periodistes sanitaris.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia