La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha obert una borsa extraordinària d’ocupació dirigida al personal que ha finalitzat aquest mes de maig el seu període de formació sanitària especialitzada (en titulacions universitàries de Medicina, Farmàcia, Infermeria, Psicologia, Química, Biologia i Física) i per al personal que acaba el Grau d’Infermeria en el curs 2020-2021.

L’objectiu, segons ha explicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, és “poder comptar amb personal suficient per a poder cobrir les necessitats del Pla de Vacances una vegada que s’esgote la borsa ordinària que tenim en aquests moments en marxa”. Un pla que, unit al de Reforços d’Estiu, permetrà la contractació de més de 6.500 professionals durant els mesos de juliol, agost i setembre amb un pressupost superior als 64 milions d’euros.

Per a poder accedir a aquesta borsa extraordinària, les persones candidates hauran de comptar amb una avaluació positiva en el cas de les quals estan realitzant l’últim any de formació sanitària especialitzada i comptar amb el títol de grau en la data d’inici del nomenament de l’oferta de treball per als alumnes i alumnes que finalitzen aquest curs el grau d’Infermeria. S’entendrà que està en condicions d’obtindre-la qui acredite haver superat els estudis universitaris conduents a l’obtenció del grau mitjançant la certificació de l’abonament dels drets d’expedició del títol en el moment en què es produïsca el nomenament.

La crida per a formalitzar nomenaments al personal que participe en aquest procediment extraordinari es realitzarà una vegada esgotades les llistes d’ocupació temporal de l’Edició 17, en vigor, i una vegada oferits els nomenaments al personal que es va inscriure en l’Edició 18 de les llistes d’ocupació temporal convocada per Resolució de 16 de novembre de 2020 de la directora general de Recursos Humans.

El termini d’inscripció estarà obert del 2 al 14 de juny de 2021 i el procediment d’inscripció es realitzarà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública consultar ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia