La pàgina del tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Bétera ha publicat les bases específiques reguladores del procediment d’adjudicació dels horts urbans: clic ací.

La present convocatòria té com a objectiu l’adjudicació de l’ús de les 12 parcel·les que continuen disponibles després de la primera convocatòria.

Els requisits per a l’adjudicació dels horts urbans són els següents:

1. Ser major de 18 anys i estar empadronat a Bétera almenys un any abans de la publicació de les presents bases.
2. No ser titular de parcel·les d’ús agrícola dins del terme municipal de Bétera.
3. No haver sigut sancionat per raó de la possessió anterior d’horts urbans.

Una vegada adjudicades les parcel·les disponibles, es procedirà a la creació d’una bossa amb totes aquelles sol·licituds que complisquen els requisits i no hagen obtingut llicència per a l’ús dels horts urbans.

Aquesta bossa tindrà validesa durant el temps estipulat per a les llicències atorgades per a l’ús dels horts urbans, en cas que alguna llicència quedarà vacant es triarà al sol·licitant que estiga en el primer lloc de la bossa, la duració de la nova llicència serà el temps restant de l’anterior.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals des del dia de la publicació de les presents bases en la pàgina web de l’Ajuntament, segons es contempla en el document de les pròpies bases.

Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant registre d’entrada o seu electrònica de l’Ajuntament de Bétera mitjançant el model normalitzat que s’adjunta en les bases: (clic ací).

Els serveis tècnics municipals podran realitzar inspeccions en qualsevol moment, a fi de comprovar l’ús que s’estiga realitzant de les parcel·les que formen els horts urbans, així com l’estat d’aquestes, en aquells casos en els quals es comprove que el posseïdor de l’autorització per a l’ús dels horts urbans ha mantingut en tot moment el mateix en bones condicions, donant-li l’ús per al qual estan destinats, es podrà prorrogar el període de l’autorització anualment, no superant en cap cas la duració màxima de 4 anys des de l’adjudicació d’aquesta.

El sol·licitant de l’autorització per a l’ús dels horts urbans haurà de presentar, en cas que estiga interessat, sol·licitud per a l’ampliació del termini de la seua autorització almenys 60 dies abans que la mateixa expire.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia