El Ple del Consell ha ratificat l’acord signat el 19 de maig de 2021 de la Mesa Sectorial d’Educació, subscrit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals, pel qual es pacta la distribució dels vora 8,5 milions d’euros que sumen els increments addicionals de la massa salarial en el sector docent del 0,25 % en l’exercici 2019 i del 0,30 % en el 2020.

La Llei 6/2018, amb la finalitat de complir el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l’ocupació pública i de les condicions de treball, preveu un increment addicional de fins al 0,25 % corresponent a l’exercici 2019 i de fins al 0,30 % per a l’exercici 2020 de la massa salarial.

Els dos increments es poden destinar a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions.

L’acord subscrit per la Conselleria amb les organitzacions sindicals fixa que l’increment del 0,25 % de la massa salarial addicional de l’exercici de 2019, per un import de 3.586.980 euros, es destine a implementar un complement econòmic compensatori per a tot el personal docent que demane reducció de jornada per atenció directa de fills menors des de 12 anys i persones majors dependents, amb la finalitat de reduir la bretxa salarial de gènere.

L’acord també estableix que la distribució de l’increment del 0,30 % de la massa salarial addicional de l’exercici 2020, per un import de 4.880.000 euros, es destine a tres mesures diferents.

Per una banda, s’invertiran 2.525.000 euros a compensar la diferència salarial, durant l’any de pràctiques, al personal funcionari docent que amb anterioritat haguera prestat serveis en la mateixa administració com a personal funcionari interí o com a contractat laboral.

Paral·lelament, es destinaran 1.600.000 euros a incrementar el complement econòmic compensatori, establit a partir de la distribució del 0,25 % de la massa salarial de 2019, per a totes les persones que demanen excedència per atenció directa de fills menors de 12 anys i de persones majors dependents, amb la finalitat de reduir la bretxa salarial de gènere.

La tercera mesura, amb una inversió de 755.000 euros, va dirigida a reforçar l’estructura administrativa destinada a la gestió del personal docent temporal mitjançant la creació de llocs de treball en la Direcció General de Personal Docent.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia