El Ple del Consell ha aprovat la signatura del conveni entre la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i Aigües de les Conques Mediterrànies (ACUAMED) per a la connexió efectiva del transvasament i posttransvasament Xúquer-Vinalopó.

Aquest acord, amb vigència per a 4 anys, es duu a terme per a coordinar amb seguretat i eficiència el funcionament de totes dues infraestructures. De fet, per a una correcta explotació i operació de cada infraestructura, és necessària la coordinació, el coneixement i la transferència de determinades variables com a cabal, pressió, nivells, etc., tant a nivell instantani, com de sèrie històrica de valors, entre totes dues entitats.

L’objecte d’aquest conveni és el d’establir la col·laboració de totes dues parts per a l’automatització del funcionament de la vàlvula de pas anul·lar (VPA) i la comunicació dels Scada de totes dues parts per a facilitar el coneixement conjunt de les infraestructures del transvasament i posttransvasament Xúquer-Vinalopó, així com facilitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer les dades relacionades amb el consum i els cabals transvasats, perquè tinguen coneixement i siguen publicats en el Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH), facilitant, d’aquesta manera, el seu control i la transparència de la gestió.

La societat estatal ACUAMED és l’entitat explotadora del transvasament Xúquer-Vinalopó i subministradora de les aigües que arriben a l’embassament de la Costa.

La Conselleria està executant el “Projecte complementari d’instal·lació de telecontrol, millores d’accessibilitat i elements de protecció i operació de la bassa de la Costa, per a l’explotació del posttransvasament Xúquer-Vinalopó“, l’execució del qual és pròxima a finalitzar.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia