Després d’un llarg període sense que els plens de l’Ajuntament de Bétera se celebraren amb públic, a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19, el ple de juny va tindre lloc ahir dilluns amb la presència d’algunes veïnes i veïns del municipi. No obstant, es va dur a terme amb l’aforament reduït permés.

L’Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, va donar-li la benvinguda a la ciutadania allí present. “És per a la corporació d’este Ajuntament una alegria poder tindre el Saló de Plens ja en públic disfrutant de les sessions plenàries”, va explicar Verdevío.

Abans de començar amb els punts plasmats en l’ordre del dia, Elia Verdevío va donar pas a la lectura d’una Declaració amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI per part de la regidora municipal d’Igualtat José Yago.

Lectura completa de la declaració

Tal com va indicar Yago, els grups municipals del Partit Popular, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Compromís i PSPV-PSOE s’han sumat a la declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, el 28 de juny de 2021.

“En 1981, el Consell d’Europa declarava el Dret a l’Autodeterminació Sexual d’Homes i Dones. No obstant això, 40 anys després, la investigació, les enquestes, els informes i la realitat mostren que la discriminació i el discurs d’odi contra les persones LGTBI i els crims d’odi, motivats per la LGTBI fòbia estan creixent en tota la Unió Europea i representa una sèrie d’amenaça per a tota la resta de drets fonamentals de la Unió Europea”, va llegir la responsable d’Igualtat.

“I és que en els avanços alcançats en matèria de Drets LGTBI, queden moltes llacunes pendents de ser abordades pel poder legislatiu, especialment pel que fa a la discriminació per motius d’orientació sexual i identitat de gènere i el reconeixement i protecció de les persones LGTBI, víctimes de delictes”, va prosseguir.

“A aquesta realitat se li uneix, l’excepcional situació sobrevinguda amb la crisi sanitària a causa de la pandèmia de la Covid-19, on

les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, les quals ja són víctimes de violència i discriminació per la seua orientació sexual i identitat de gènere, s’han vist greument afectades per a aquesta pandèmia. Per aquest motiu, cal fer un esforç per a garantir que totes les respostes a la Covid-19 també tinguen en compte les repercussions de la crisi en les persones LGTBI“, va afegir Yago.

“En aquest context, el paper dels governs locals ha demostrat una vegada més que per a ser eficients i eficaços es deu adoptar un enfocament basat en la proximitat a la realitat social, prioritzant els drets humans i emmarcant qualsevol actuació en els principis d’igualtat i no discriminació, participació, empoderament i rendiment de comptes. Som els ajuntaments, diputacions provincials, cabildos i consells insulars, garants de l’efectivitat d’una estratègia clara de lluita per la igualtat i en la defensa de la convivència ciutadana i agents essencials insubstituïbles de la protecció dels drets i llibertats de tota la ciutadania i defensors de la no discriminació amb independència de la raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”, va continuar la regidora.

“En el setzé aniversari de l’aprovació del matrimoni igualitari en Espanya, fet històric de gran simbolisme, els governs locals reunits en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies condemnem enèrgicament qualsevol discriminació contra la LGTBI i els seus drets fonamentals, inclosa la incitació a l’odi. Recordem la importància de prendre mesures concretes per a posar fi a la discriminació contra les persones LGTBI. Manifestem la nostra especial preocupació davant el repunt del discurs de l’odi i instem a les institucions i societat civil a què intensifiquen el seu treball sobre l’intercanvi de millors pràctiques que reforcen la seua cooperació en la lluita contra el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia, la transfòbia i altres formes d’intolerància”, va exposar Yago.

“Reconeguem la importància de recopilar dades d’igualtat, comparables i desglossats, recopilats per territoris, els quals permeten mesurar l’abast total de la desigualtat en Espanya i formular polítiques significatives per a l’aplicació del Dret a la Igualtat de la Unió Europea. Donem suport a totes aquelles accions locals, regionals, nacionals i europees que tinguen per finalitat la promoció de la igualtat i especialment dirigides a lluitar contra els estereotips i a millorar l’acceptació social de les persones LGTBI. Reconeguem els treballs de les organitzacions de les societats civils, les quals treballen pels drets de les persones LGTBI i el valor de la col·laboració amb les autoritats locals per a posar fi a qualsevol discriminació existent i seguir impulsant unes polítiques públiques, igualitàries i inclusives”, va concloure l’edil d’Igualtat.

Declaracions dels diversos portaveus de la corporació municipal

Seguidament, l’alcaldessa va cedir-li la paraula a la portaveu de Compromís, Cristina Alemany, qui va explicar que, tal com havia llegit la regidora d’Igualtat, “Compromís s’ha sumat sense pensar-se-ho a la Declaració Institucional o no institucional perquè, malauradament, sempre hi ha algun grup que es despenja en un tema que, jo crec, més del 90% de la població (en este cas de Bétera) comparteix punt per punt i coma per coma tot el que acaba de llegir la regidora en este document consensuat per tots els partits que figuren en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies”. “Evidentment, Compromís votarem a favor”, va puntualitzar.

Després de donar les gràcies a tot el públic present en la sessió plenària, la portaveu del PSPV-PSOE José Ballesteros, va declarar que “el grup socialista dona suport i votarà a favor d’esta Declaració Institucional”. “Seguirem treballant pel repecte, per la igualtat i per la tolerància de totes les persones”, va afegir.

“Com bé ha manifestat la senyora regidora, Vox s’hi ha exclòs d’esta declaració i volem justificar quin és el nostre motiu per no votar a favor”, va indicar el portaveu de Vox, Fidel Valcarce, al començar la seua intervenció. “Vox defén l’ordre i la llei i de conformitat amb el que està disposat en la Constitució Espanyola, assumeix plenament que els espanyols són iguals davant la llei sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social (article 14)”, va aclarir.

Vox en especial aposta per la concòrdia entre tots els espanyols, al contrari d’aquells que pretenen encapsular artificialment a espanyols per a enfrontar-los, ja siga per raó de residència, asturians enfront de castellans, navarresos enfront d’aragonesos, etc. En el seu sexe a homes contra dones, en la seua relació laboral, treballadors enfront d’empresaris o de les seues tendències afectives”, va afegir.

“Les diverses institucions espanyoles: municipis, diputacions provincials, assemblees parlamentàries… No veuran, mitjançat iniciatives divisòries, animar la fragmentació dels espanyols en diversos grups identitaris, oposats entre si, el que en molts casos incita al victimisme col·lectiu. Al contrari, deuen defendre la unitat de la pàtria, consolidar la cohesió nacional i garantir la indispensable solidaritat”, va comentar el regidor.

“Per últim i no per això menys important, es deu rebutjar tot atemptat contra l’article 14 de la Constitució, a fi de salvaguardar la dignitat transcendent de tota persona. Es deu imposar tota la força de l’estat de dret, en el qual és sobirana la llei i no l’eventual arbitrarietat dels poders públics”, va prosseguir.

“Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets. Estes paraules apareixen en l’article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans. L’article 10 de la Constitució Espanyola diu: la dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets del demès, són fonament de l’ordre polític i de la pau social. Les normes relatives als drets fonamentals i a la llibertat que la constitució reconeix, s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya en el seu article 14″, va indicar.

“Els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol circumstància personal o social. Per la seua banda, el codi penal recull com a delicte, entre altres, la discriminació, hostilitat, violència, humiliació, menyspreu, la denegació d’un servei públic i per motius del seu sexe, orientació o identitat sexual en els seus articles 510, 510 bis, 511 i 512. Per tant, les persones LGTBI són membres de ple dret en el nostre país”, va declarar.

“En Vox, considerem que són persones amb la mateixa dignitat i els mateixos drets que els altres. Aquests drets i aquesta dignitat la tenen reconeguda com a persones que són. Tot ésser humà, pel fet de ser-ho, merexi tot el nostre respecte. El nostre compromís amb els drets humans i amb els drets fonamentals és ferm. No existeix el col·lectiu LGTBI. Existeixen les persones amb diferents orientacions i identitats sexuals. Des del moment en què s’intenta per part del LGTBI col·lectivitzar-los a tots en el propi loby LGTBI, és el que els fa diferents quan no ho són. Hi ha moltes persones que no es veuen representades per eixe Lobi i precisament són humiliats i maltractats per eixe mateix loby LGTBI que ha pregat la defensa de totes eixes persones LGTBI“, va seguir.

Com anteriorment he dit, la legislació espanyola contempla la no discriminació, maltractament o qualsevol classe de delicte contra qualsevol persona per raó d’orientació o identitat sexual i ahí ens trobaran sempre. O no ens trobaran, és en fer distincions per raó d’orientació o identitat sexual que és el que vostés pretenen, com tampoc ens trobaran en el seu objectiu d’implantar tota la seua ideologia de gènere i LGTBI en la nostra societat i, sobretot en les aules dels nostres fills. No és acceptable que se pretenga que la visió de la sexualitat de la ideologia de gènere és l’única i legitima en democràcia. Obrar en defensa del menor és un requeriment no només legal, ja que les lleis es fan per a les persones i no al revés. Hi ha alguna realitat personal, en la qual els xiquets que tenen una realitat subjectiva de la mateixa sexualitat, la qual no s’acomoda al sexe del seu cos. No és acceptable que es manipule la seua situació o postulats ideològics al servei de causes polítiques. És una cruel inhumanitat i en mantindre un desmembrament amb diners de tots els ciutadans, en lloc de dedicar-lo a polítiques socials i d’ocupació tan necessàries en aquests moments”, va continuar.

“El que vostés pretenen amb l’excusa de què treballen per la igualtat, és mantindre un entramat d’organitzacions totalment ideologitzades gastant els recursos públics en un projecte d’enginyeria social de retall de llibertat per a aconseguir erradicar la llibertat i implantar el pensament únic. Si de veritat el que volen és una societat més justa, sense discriminació i que reconega drets de tots, el que han de fer no és ensenyar-li als nostres fills que cal respectar als homosexuals, sinó ensenyar que cal respectar a tots els éssers humans, siga quina siga la seua condició. Lleis sectàries com la llei d’Igualtat de les persones LGTBI, les quals vulneren drets fonamentals no ajuden en absolut a aconseguir aquest objectiu. Vostés ens parlen d’igualtat i per a aconseguir esta suposada igualtat el que fan és implantar lleis discriminatòries per a qui no entra en les col·lectivitats que vostés pretenen”, va explicar.

 

“El nostre grup advoca per la verdadera igualtat. Ressaltem la importància de denunciar la situació que es viu en països on aquests drets fonamentals sí que estan sent vulnerats cada dia i, sobretot, els de les persones LGTBI. Però per desgràcia poques voltes els sentim parlar de la situació d’aquestes persones en països com en Cuba, Corea del Nord i altres dictadures comunistes i en alguns països musulmans on encara es penja als homosexuals i es lapida a les dones”, va concloure l’edil de Vox.

A continuació, adjuntem el vídeo de la lectura de la declaració i les diferents intervencions:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia