Per tal de promoure i difondre l’ús del valencià, llegir-lo i escriure’l, l’associació “Colla Cultural Francesc Peris i Valls” ha convocat el primer concurs obert de literatura en valencià de Poesia i Relat.

Aquest va dirigit al poble de Bétera i simpatitzants, d’acord amb les següents bases:

1. Els treballs hauran d’estar escrits en valencià
2. El poema o relat s’era de tema lliure i original.
3. L’extensió màxima és una pàgina, en les dues modalitats.
4. Els treballs s’escriuran en lletra Arial o semblant, de grandària entre 10 i 12.
5. Els treballs s’enviaran al correu electrònic: collaculturalbetera@gmail.com Cada treball es presentara mitjançant document Word, de dues pàgines. Nom del document: “poema 1r obert” o “relat 1r obert”.
En la primera pàgina anirà el treball i en la segona pàgina les dades de la persona participant: nom, telèfon, correu electrònic (per contactar i anunciar-vos el dia, hora i lloc de l’entrega dels premis).
El premis consistiran en diplomes i llibres, per als primers, segons, tercers i accèssits premiats, de cadascuna de les modalitats, més el fet de ser publicats en el quadern que editara la Colla Francesc Peris i Valls.
6. El termini de presentació serà el 31 de juliol del 2021.
7. Els treballs que no s’ajusten a aquestes bases podran ser desqualificats.
8. Els premis podran ser declarats deserts.
9. Tota qüestió no prevista en aquestes bases, serà resolta pel jurat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia