La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública preveu destinar un total de 350.000 euros a ajudes perquè els municipis combaten el mosquit tigre. A més, invertirà 50.000 euros més en vigilància entomològica a través d’un contracte amb la Universitat de València.

El mosquit tigre és una espècie que s’està estenent per tota Europa i la Comunitat Valenciana no és una excepció, es detecta ja en el 85% de localitats. Encara que aquest insecte pot actuar com a vector transmissor de Chikungunya, Dengue o Zika, malalties amb quadres clínics similars a la grip, aquests virus no circulen actualment per Espanya.

Una comissió ad hoc avalua en aquests moments les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions dirigides a municipis de la Comunitat Valenciana per a la lluita contra el mosquit tigre.

Es tracta d’ajudes destinades a aquelles localitats, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrades, en el terme dels quals s’haja detectat la presència de mosquit tigre o on existisca major risc de colonització.

S’han presentat unes 350 entitats perquè només el 15% de municipis valencians està lliure d’aquesta mena de mosquit, majoritàriament són pobles d’interior i algunes localitats aïllades on no consta la presència de l’insecte (es pot consultar el mapa en el següent enllaç, on es pot comprovar que Bétera està marcada en roig, com a zona on també s’ha detectat el mosquit tigre: mapa_mosquito_tigre_VAL.

L’extensió d’aquesta espècie s’atribueix, entre altres factors, a la mobilitat de les persones (el mosquit vola poc, però arriba lluny perquè és habitual que es cole en vehicles i aprofite per a desplaçar-se).

En el seu periple, si el mosquit tigre pica a una persona amb Chikungunya, Dengue o Zika pot arribar a transmetre el virus a la seua descendència (ous i larves) amb el risc de multiplicar la població de mosquits portadors de virus. La bona notícia és que els virus que causen aquestes patologies no circulen actualment per Espanya.

A més, a causa de la pandèmia per coronavirus, s’han reduït molt els viatges a regions on sí que hi ha contagi actiu d’aquests tres virus. D’ací ve que, fins a aquest mes de juny, no s’hagen detectat casos de arbovirosis en la Comunitat Valenciana.

En 2019, sí que va haver-hi 27 casos de dengue en la Comunitat Valenciana, però tots importats. En 2016, també van arribar a la Comunitat persones que havien viatjat a zones amb contagi actiu i havien contret Zika. Totes les infeccions es van detectar precoçment i es van encapsular per a evitar la seua propagació.

Ara bé, no sols s’actua quan hi ha casos declarats de virus, sinó que les subvencions es destinen a disminuir les poblacions de mosquits en zones urbanes de manera contínua des de primavera, a l’estiu i tardor, mitjançant tractaments preventius biològics que actuen de manera selectiva sobre les larves del mosquit.

També es realitza una vigilància periòdica de les poblacions en els municipis de la Comunitat Valenciana a través del Laboratori d’Entomologia i Control de Plagues, així com assessorament a l’administració de la Generalitat Valenciana i local.

En l’àmbit domèstic, també es poden adoptar mesures contra el mosquit tigre. Es recomana, per exemple, eliminar objectes a l’aire lliure que puguen acumular aigua, mantindre secs els plats de tests, evitar l’acumulació d’aigua en espais (forats o buits d’arbres) i mantindre nets els desguassos o canalons.

Així mateix, s’aconsella garantir l’absència de mosquits i altres organismes en cúmuls d’aigua, així com realitzar un bon manteniment d’estanys o fonts ornamentals.

Sobre els repel·lents cutanis, convé prioritzar l’ús diürn (el mosquit tigre sol picar de dia), en l’exterior i complint estrictament les instruccions del fabricador, així com repetir la seua aplicació després del bany o la pràctica intensa d’esport.

A més, els adults han de ser els qui apliquen el producte a la població infantil per a evitar que aquesta, amb les mans impregnades, es toque els ulls o la boca.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia