L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha obert la convocatòria d’ajudes a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d’actuació en la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament d’activitats de caràcter social i de voluntariat durant l’any 2021.

La resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) estableix que tindran un import global màxim de 700.000 euros que anirà destinat al finançament del Programa General d’Activitats 2021 d’associacions i entitats, d’acord amb les bases reguladores de la concessió d’ajudes en matèria de joventut de la vicepresidència i conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Per a optar a les ajudes, s’ha d’acreditar la implantació territorial de l’entitat en, almenys, 15 localitats de dues províncies de la Comunitat Valenciana, que serà expedida pel respectiu ajuntament, pel consell local de la joventut corresponent o pel Consell Valencià de la Joventut, així com una declaració responsable d’haver realitzat en aqueixa localitat, com a mínim, una activitat de les subvencionables en la present convocatòria durant 2021, signada pel representant legal de l’entitat.

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) té entre les seues responsabilitats la promoció de la participació de joves, així com donar suport material i econòmic al desenvolupament de les iniciatives i projectes de les estructures de participació juvenil com a vehicles principals de transmissió dels valors democràtics de tolerància, solidaritat i respecte a la diversitat.

La política juvenil que desenvolupa l’IVAJ s’emmarca en la participació de la joventut d’una forma lliure i eficaç, propiciant el marc adequat per al seu desenvolupament social, polític, econòmic i cultural.

Les sol·licituds es presentaran exclusivament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, en la URL consultar ací.

El termini de presentació serà d’un mes comptat a partir de l’endemà al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir s’inicia el 23 de juny i finalitza el 22 de juliol inclusivament.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia