La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha convocat les subvencions per a l’exercici 2021 destinades a finançar actuacions en matèria de promoció, en l’àmbit local, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en el marc de l’Agenda 2030.

La Generalitat finançarà amb 100.000 euros diverses actuacions, que podran consistir en activitats de sensibilització i comunicació, dirigides a incrementar la informació i el coneixement per part de la ciutadania entorn dels ODS, així com activitats de formació i capacitació del personal al servei de les entitats locals sol·licitants, amb la finalitat de facilitar la implementació de l’Agenda 2030 en els àmbits d’actuació municipal.

També seran susceptibles de subvenció les activitats de formació i capacitació d’altres agents multiplicadors (associacions, grups i col·lectius socials) que es dirigisquen a augmentar el coneixement i la participació de la ciutadania en l’assoliment dels ODS, així com activitats educatives que podran desenvolupar-se en l’àmbit dels centres educatius com en contextos d’educació no formal (ludoteques, activitats extraescolars, escoles d’adults, centres de joventut, etc), que contribuïsquen a conformar una ciutadania crítica i compromesa amb el desenvolupament sostenible.

Així mateix, se subvencionaran les actuacions dirigides a la creació de xarxes supramunicipals o d’aliances publicoprivades que impliquen agents diversos per a l’impuls compartit de l’Agenda 2030 en l’àmbit local, així com les actuacions que tinguen com a objectiu augmentar la participació ciutadana en l’elaboració i seguiment de polítiques públiques orientades a la implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible en l’àmbit municipal.

Podran ser beneficiàries de les ajudes recollides en aquesta convocatòria, les entitats locals d’àmbit inferior a la província de la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 28 de juliol i es tramitaran exclusivament de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (consultar aquí y consultar aquí).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia