Bétera celebrarà aquest dilluns, 05 de juliol, el ple ordinari del mes. La sessió serà a les 18.00 hores, en el Saló de Plens del Castell de Bétera i estarà obert al públic fins a completar l’aforament reduït establit.

L’Ordre del dia és el següent:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 7/2021 de 3 de Maig de 2021.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm. 909 al 1158) dictades de l’1 al 31 de Maig de 2021.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades entre el 12 de Maig i el 22 de Juny de 2021 (de la 20 a la 24/2021)
5. INTERIOR.- Expedient sobre fixació calendari laboral exercici 2022. Establiment dies festius locals.
6. URBANISME.- Expedient sobre aprovació de la “Modificació puntual del Pla Parcial del Sector R-8 i R-9 del Pla General de Bétera”
7. PROPOSICIONS.
7.1. Proposició del grup polític Municipal de *COMPROMIS, per a la licitació del “*Parc de l’*ESt”
7.2. Proposició del grup polític Municipal de VOX, per a l’elaboració d’un programa municipal d’informació, formació i implantació de dispositius de geolocalització partisca persones amb Alzheimer.
8. PRECS I PREGUNTES.-

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia