El procés de sol·licitud del Programa de Vacances Socials IMSERSO 2021-2022 ja està obert. El termini de presentació finalitza el pròxim 30 de juliol de 2021.

La sol·licitud es formalitzarà amb el model que figura en l’annex II, que conté la Declaració responsable.

Les sol·licituds es poden recollir en l’edifici de Casa Nebot. En aquests sentit, els treballadors socials municipals poden resoldre qualsevol dubte respecte del programa, baix petició de cita prèvia.

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar prioritàriament per mitjans electrònics o en l’IMSERSO, situat en Av. de la Il·lustració s/n amb volta a C/Ginzo de Limia 58, 28029 Madrid, per correu.

Tota la informació detallada es troba en el següent enllaç: clic ací.

En aquest programa podran participar en el programa de turisme del Imserso, les persones residents a Espanya que reunisquen algun dels següents requisits:
– Ser pensionista de jubilació del sistema públic espanyol de pensions.
– Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d’edat.
– Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb 60 anys complits o més anys d’edat.
– Ser titular o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social, amb seixanta-cinc anys complits o més anys d’edat.
– Ser emigrant retornat a Espanya i pensionista del Sistema públic de la Seguretat Social del país del qual ha retornat.

Espanyols residents en l’exterior que reunisquen els requisits exigits en el punt anterior per a participar en el programa. Els residents a Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Portugal, el Regne Unit, Suècia i Suïssa, podran tramitar-ho en les corresponents Conselleries de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Espanyols d’origen emigrants que hagen retornat a Espanya, sempre que siguen pensionistes dels sistemes públics de Seguretat Social del país o països als quals hagueren emigrat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia