L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha destinat 300.000 euros per a l’adquisició del material i equipament necessari perquè les agrupacions i associacions de voluntaris i voluntàries de la Comunitat Valenciana puguen desenvolupar la seua activitat de manera eficaç.

Aquesta línia d’ajudes anual inclou també un capítol destinat a la subscripció de pòlisses d’assegurances per part del personal voluntari per un valor de 40.000 euros. La quantia màxima de cada subvenció que es concedisca serà de 5.000 euros per a equipament de les associacions i agrupacions, i 500 euros per a assegurances de personal voluntari de Protecció Civil.

Les agrupacions i associacions que vulguen accedir a aquestes ajudes disposen d’un termini de dos mesos per a presentar les sol·licituds, les bases de les quals poden consultar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 2 de juliol.

La Comunitat Valenciana compta amb 162 agrupacions i associacions inscrites en el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil que podrien sol·licitar una o les dues línies d’ajudes. D’aquestes, 131 són Agrupacions Locals de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil (*ALVPC), amb dependència orgànica de les corporacions locals, i 31 són associacions.

Concretament, la província que més agrupacions i associacions té és València, amb 90, seguida d’Alacant amb 61 i Castelló amb 11.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia