L’ús de la mascareta serà obligatori en els centres educatius de la Comunitat Valenciana per al professorat i per a l’alumnat a partir de primer de Primària, amb independència del manteniment de la distància interpersonal i de la pertinença a un grup de convivència estable, fins i tot en espais a l’aire lliure, com els patis.

Així ho recull el Protocol de protecció i prevenció enfront del coronavirus en els centres educatius de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022, que han actualitzat les Conselleries de Sanitat i d’Educació i que s’ha remés ja als centres.

Les instruccions recullen així mateix que els especialistes podran entrar a les classes, i que caldrà garantir una distància interpersonal de 1,5 metres en els grups bambolla d’Infantil i Primària, i de 1,2 en els instituts.

El protocol, que considera necessari garantir la presencialitat almenys fins als 14 anys (segon de l’ESO) i reforçar-la en els cursos superiors, assenyala que el personal que treballa en els centres educatius estarà vacunat íntegrament abans de l’inici del període lectiu del nou curs.

De manera general, es mantindrà una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres en les interaccions entre les persones adultes en el centre educatiu, mantenint l’ús de la màscara independentment de la distància, mentre que quan l’alumnat es desplace pel centre o estiga fora de l’aula haurà de mantindre aqueixa mateixa distància.

Es donarà prioritat en la mesura que siga possible a la utilització dels espais a l’aire lliure, i s’evitaran de manera general activitats en el centre educatiu que comporten la mescla d’alumnat de diferents grups de convivència o classes en les quals no es puga mantindre la distància mínima interpersonal, excepte en l’escenari de nova normalitat.

Per a evitar aglomeracions, l’entrada i eixida del centre serà escalonada (o es farà per diferents portes); es procurarà reduir al mínim els desplaçaments de grups d’alumnes pel centre, i s’evitaran les assemblees o reunions presencials, tractant de realitzar-les de manera telemàtica.

Els esdeveniments esportius o celebracions en els centres educatius es realitzaran sempre que es puga a l’aire lliure, i en el menjador escolar s’assignaran llocs fixos durant tot l’any per a l’alumnat i s’organitzarà l’espai i els horaris per a poder complir la distància interpersonal de 1,5 metres.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia