L’horari d’inici de la prohibició de la venda d’alcohol en establiments comercials de la Comunitat Valenciana és ara a les 22.00 hores. Aquesta nova mesura ha entrat en vigor a les 00.00 d’aquest dilluns, 26 de juliol. D’aquesta manera, la passada matinada va entrar en vigor l’última resolució de la Conselleria de Sanitat sobre les restriccions per a fer front al coronavirus.

La resolució anterior, que estava vigent des del passat 10 de juliol, va establir la prohibició de la venda d’alcohol entre les 20.00 hores i les 07.00 hores de l’endemà en els establiments de venda al públic, excepte en aquells en els quals la venda de begudes alcohòliques estiga destinada al seu consum en el local.

La nova resolució es va publicar aquest passat divendres, 23 de juliol, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i entra en vigor fins al 16 d’agost. Amb aquesta nova mesura es recupera l’horari d’inici de la prohibició de la venda d’alcohol que hi havia abans del 10 de juliol. En aquest sentit, la franja torna a ser entre les 22.00 i les 07.00 hores, tal com ja hem explicat anteriorment.

D’altra banda, es manté la prohibició del consum d’alcohol en la via pública les 24 hores del dia, el denominat botelló. En aquest sentit, també cal recordar que la norma, que va entrar en vigor en aquest mes de juliol, prohibeix el consum col·lectiu de qualsevol mena de beguda en la via pública o altres espais oberts al públic, quan es constate per l’autoritat inspectora que s’impedeix o dificulta l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de seguretat interpersonal.

Fins ara, eren les ordenances municipals les que sancionaven el botelló però ara s’incorpora com a infracció greu al Règim sancionador (Decret llei 11/2020, de 24 de juliol) contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la covid-19.

A més, es qualifica com a infracció greu la participació i, com molt greu, l’organització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte equivalent, de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones, quan es constate per l’autoritat inspectora que les circumstàncies de la celebració impedisquen o dificulten l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de seguretat interpersonal.

En el cas de les infraccions molt greus, per als organitzadors s’estipulen sancions d’entre 30.001 i 60.000 euros, que poden aconseguir els 600.000 si són acumulatives.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia