Per tal de promoure i difondre l’ús del valencià, llegir-lo i escriure’l, l’associació “Colla Cultural Francesc Peris i Valls” va convocar en el mes de juny el primer concurs obert de literatura en valencià de Poesia i Relat. Ara només queda fins al pròxim dissabte, 31 de juliol, per poder presentar les obres participants.

Aquest nou concurs va dirigit al poble de Bétera i simpatitzants i es pot participar amb un poema o relat.

Qui desitge participar caldrà que consultes les següents bases del citat concurs:

1. Els treballs hauran d’estar escrits en valencià
2. El poema o relat serà de tema lliure i original.
3. L’extensió màxima és una pàgina, en les dues modalitats.
4. Els treballs s’escriuran en lletra Arial o semblant, de grandària entre 10 i 12.
5. Els treballs s’enviaran al correu electrònic: collaculturalbetera@gmail.com Cada treball es presentara mitjançant document Word, de dues pàgines. Nom del document: “poema 1r obert” o “relat 1r obert”.
En la primera pàgina anirà el treball i en la segona pàgina les dades de la persona participant: nom, telèfon, correu electrònic (per contactar i anunciar-vos el dia, hora i lloc de l’entrega dels premis).
El premis consistiran en diplomes i llibres, per als primers, segons, tercers i accèssits premiats, de cadascuna de les modalitats, més el fet de ser publicats en el quadern que editara la Colla Francesc Peris i Valls.
6. El termini de presentació serà el 31 de juliol del 2021.
7. Els treballs que no s’ajusten a aquestes bases podran ser desqualificats.
8. Els premis podran ser declarats deserts.
9. Tota qüestió no prevista en aquestes bases, serà resolta pel mateix jurat del concurs.

L’Associació “Colla Cultural Francesc Peris i Valls” va nàixer amb l’objectiu de promoure i difondre l’ús del valencià, llegir-lo i escriure’l.

En aquest sentit, cal mencionar que aquesta colla també promou, entre la comunitat educativa, un concurs de literatura infantil en valencià. En aquesta inicativa participen alumnes entre els 9 i els 18 anys de totes les escoles de Bétera. Fa onze anys que es realitza aquest concurs, on s’implica també al professorat, mares i pares dels alumnes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia