Hui dilluns, 2 d’agost, tindrà lloc el Ple Ordinari del mes d’agost a Bétera. Serà a les 18.00 hores en el Saló de plens del Castell de la localitat. L’aforament és limitat, seguint les mesures sanitàries actuals, a causa de la Covid-19.

A continuació, adjuntem els punts contemplats en l’ordre del dia d’aquesta sessió ordinaria:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia (de la núm. 1159 a la núm. 1397) dictades de l’1 al 30 de juny de 2021.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 23 de juny fins al 20 de juliol de l’actual.
4. INTERVENCIÓ.- Expedient d’aprovació del compte general del Pressupost Municipal de 2020. Sotmetiment a informació pública.
5. TRESORERIA.- Expedient d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana.
6. PERSONAL.- Dació de compte de l’informe d’Alcaldia. Art. 104 BIS LRBRL – 1r i 2on trimestre 2021.
7. PROPOSICIONS.- Presentades pel Grup Municipal Popular:
– Proposició per a instar el Govern d’Espanya a baixar el preu de la llum.
– Proposició per a la revisió de l’acord de Sud-àfrica.
– Proposició sobre la superpoblació d’espècies cinegètiques.
– Proposició per al control del “cotonet” de Sud-àfrica.
– Proposició per a exigir al Govern de Cuba el cessament de la violència injustificada contra els seus ciutadans.
8. EDUCACIÓ.- Acceptació delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives programa EDIFICANT- Centre IES Les Alfàbegues.
9. PRECS I PREGUNTES.-

Imprimir article
Comenta aquesta notícia