Ahir dilluns, 2 d’agost, va tindre lloc el Ple Ordinari del mes d’agost a Bétera. Abans de començar amb l’ordre del dia, la portaveu de Compromís, Cristina Alemany, va demanar la paraula per a pregar un minut de silenci dirigit a Paco Cabanes “El Genovés”, qui ens va deixar dissabte passat.

“Este reconeixement públic, a una de les llegendes més importants de la Pilota Valenciana i de l’esport valencià en general crec que és necessari. Ha sigut una persona que ha guanyat 8 campionats nacionals d’escala i corda, 6 vegades el trofeu individual de Bancaixa, un trofeu d’assignacions, un campionat del Món de llargues i crec que la societat valenciana hem patit una gran pèrdua en la seua mort i pregaria fer un minut de silenci”, va explicar Alemany.

Després de la petició, tota la corporació municipal i el públic assistent al Ple es va alçar en peu per a dur a terme aquest minut de silenci, el qual va concloure amb un fort aplaudiment per part de tots els allí presents, en honor al “Genovés”.

Posteriorment, es va procedir a la lectura i al seguiment dels punts contemplats en l’ordre del dia.

En primer lloc, dins de règim jurídic, es va donar compte de la correspondència oficial, d’assumptes i disposicions de caràcter general. Una vegada assabentat el ple, dins també de règim jurídic, es va informar del
control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia (número 1159 i número 1397) dictades de l’1 al 30 de juny de 2021. Assabentada la coporació, es va passar al punt 3 de règim jurídic, sobre la dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 23 de juny fins al 20 de juliol de l’actual.

Qüestions referides a les sessions de Junta de Govern Local
  • Campanya “Un bebé un árbol”

Dins d’aquest punt, el regidor de Compromís, Joano Baudés, va formular diverses preguntes. Referint-se a la Junta de Govern Local 27, punt 2.1. va indicar la contractació a uns vivers de Quart de Poblet de més 13.585 euros en compra d’arbres per a realitzar la campanya “Un bebé un árbol” i una altra quantitat en desplaçaments de 1.149 euros. “Volia preguntar-vos en què consisteix la campanya, quants arbres s’han comprat, si s’han depositat en algun magatzem municipal, en quines zones del poble es plantaran, perquè s’han comprat en aquests vivers i no en els de Bétera. Si és perquè en els de Bétera no s’ha trobat aquesta classe d’arbre que es pretenia”, va declarar Baudés.

El regidor de Sanitat, Carlos Abad, va detallar que aquesta campanya també s’ha dut a terme a altres municipis. “Pensem que és una bona forma de replantar, tant els arbres que vagen perint com ubicar-los en aquelles zones municipals on es pot anar plantant, amb la finalitat de dotar a la població de tota la massa verda forestal que es puga”, va explicar Abad.

Cal mencionar que la campanya consisteix a plantar un arbre per cada naixement d’un nadó.

“Es farà tant en el nucli urbà com en aquelles urbanitzacions on hi haja terrenys de titularitat municipal. Serà voluntari. Als pares, quan vagen a inscriure al seu fill o filla en el registre, se’ls indicarà que, si volen, poden col·locar un arbre amb una placa que durà el nom del seu fill o filla i la data de naixement”, va afegir.

“Vaig parlar amb els tècnics i vaig comentar-los que m’agradaria que es tractara d’arbres amb perill de desaparició d’alguna manera. Es va demanar tres pressupostos i amb la condició que s’anaren demanant segons feien falta”, va prosseguir. (Ampliarem la informació sobre aquest tema amb una notícia exclusiva i vídeo adjunt).

  • Disseny Francis Montesinos, campanya Enguany les Festes de Bétera amb el cor.

D’altra banda, l’edil també va preguntar pel disseny de les bruses i samarretes de Francis Montesinos per a la campanya de Festes Enguany les Festes de Bétera amb el corÉs un import de 17. 726,50 euros. Entenc que no seran 50 samarretes, que seran 50 bruses. Després, m’agradaria saber si el disseny queda en propietat de l’Ajuntament i el consistori pot disposar d’ell per a posteriorment fer samarretes i ventalls. Com, quan i quantes samarretes es repartiran i amb quins criteris? Quin import es gastarà l’Ajuntament amb la creació o impressió de samarretes i ventalls.

Segons va explicar el regidor de Festes, Manuel Pérez, “l’exposició la du Francis Montesinos des del MuVIM, la qual ha pagat al voltant d’uns 130.000 euros, a més de les visites guiades i altres activitats. Ací, ens ha costat junt amb el disseny, el qual sí és propietat de l’Ajuntament i l’utilitzarem per a samarretes i ventalls que repartirem de forma gratuïta al municipi, 14.000 euros”.

“Addicionalment a eixe preu, al disseny, a l’exposició i l’entrega de 1.000 samarretes i 1.000 ventalls que repartirem gratis, farem una segona estampació i creació de ventalls i samarretes perquè hem vist que en Xarxes Socials no sols són crítiques, perquè sembla que les crítiques venen sempre dels mateixos i alentits pels mateixos. Ha sigut ben acollida pel municipi i el que farem serà fer una entrega de més samarretes i ventalls perquè tots tinguen la seua samarreta”, va explicar. (Ampliarem la informació sobre aquest tema amb una notícia exclusiva i vídeo adjunt).

  • Pla Convivint (residència).

Finalment, el regidor va referir-se a dos punts de dues juntes de govern diferents, sobre els convenis de dues associacions: l’associació sociocultural “Mujeres Amanecer” i l’associació “Dones Progessistes Vil·la de Bétera”. “En aquests convenis, es fa la cessió de locals en l’annex de Casa Nebot. En el conveni s’explica perfectament que en el moment que l’Ajuntament necessite d’eixos espais haurà de trencar-se eixe conveni, però tenint e compte que el Pla Convivint de la Conselleria ens ha cedit en aquest espai la possibilitat de fer una residència, saber si s’estan buscant ja espais alternatius per a aquestes associacions. A més no són només aquestes associacions, hi ha més”, va indicar Joano.

En aquesta pregunta, el regidor Manuel Pérez, va detallar que “les associacions tenen conveni amb l’Ajuntament per a poder tindre cedits un espai públic per a desenvolupar les seues activitats. Des d’aquest equip de Govern s’aposta per l’associacionisme i, entre altres coses, cedeix tot el que siga necessari per a desenvolupar el bon funcionament de l’objecte de l’associació”.

“Quant a la residència, dir que hem mantingut alguna reunió amb el director general de Compromís amb el qual en unes primeres reunions va comprometre’s en aquest Ajuntament en no tan sols que li cedirem un edifici que ja està acabat i que ix del pressupost de tots els veïns i veïnes de Bétera i que si el cedim a la Conselleria, evidentment eixa residència serà pública i serà per a tot el Món de la Comunitat Valenciana i, no ens asseguren en cap cas que els serveis socials de Bétera tinga places reservades per a veïns i veïnes. Açò ens va plantejar dir-li al director general que, efectivament, Bétera és un poble solidari però estem amb falta d’infraestructures socials. A canvi d’eixe edifici de la residència, que repetisc el cost de la compra d’eixe edifici i la construcció va a càrrec de les veïnes i veïns del poble teníem que tindre el compromís per part del director general de la construcció d’un centre de dia o un centre ocupacional o una residència per a diversitat funcional”, va prosseguir.

L’edil va indica que quan es va publicar el projecte “constava la cessió per a la construcció d’eixe edifici per a la residència però no estava el compromís adquirit pel director general de dotar a Bétera de les infraestructures socials que feien falta. Per tant, vam mantindre una segona reunió per a expressar la nostra sorpresa e indignació. Des d’aquest equip de govern no anem a permetre, en cap cas, cedir un edifici que faça ús tot el Món sense tindre el compromís per a la construcció” de les infraestructures anteriorment citades.

“De moment, la cessió d’aquesta residència a un curt termini no es va a fer mentre la Conselleria no complisca”, va indicar. (Ampliarem la informació sobre aquest tema amb una notícia exclusiva i vídeo adjunt).

Altres assumptes

Després de tractar els assumptes preguntats per Joano Baudes, es va retirar el punt 4 (referit a l’expedient d’aprovació del compte general del Pressupost Municipal de 2020, sotmetiment a informació pública), per una errada.

Seguidament, dins de tresoreria, es va aprovar provisionalment, la modificació de l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat, amb els vots a favor de cada grup polític representat en la corporació municipal (ampliarem la informació sobre aquest tema amb una notícia exclusiva i vídeo adjunt).

Dins de personal, es va tractar la dació de compte de l’informe d’Alcaldia. Art. 104 BIS LRBRL – 1r i 2on trimestre 2021.

Pla Edificant

Una vegada assabentat el Ple, es va donar pas al punt d’educació. En un primer moment es contemplava primer el fet de tractar les proposicions però es va invertir l’ordre del punt seté i huité i es va passar primer a l’acceptació de delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives del programa EDIFICANT- Centre IES Les Alfàbegues. En aquest sentit, es va aprovar la delegació de competències per a l’execució de les obres d’ampliació i reforma de l’IES Les Alfàbegues rebuda per part de la Conselleria d’Educació. Es va donar llum verda a aquest tràmit a través del vot a favor de tots els grups polítics. (Ampliarem la informació sobre aquest tema amb una notícia exclusiva i vídeo adjunt).

Proposicions

Abans dels precs i preguntes, es va donar pas a les 5 mocions presentades pel Partit Popular de la localitat.

La proposició per a instar el Govern d’Espanya a abaixar el preu de la llum es va aprovar amb els vots a favor del PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciudadanos, Compromís, PSPV-PSOE i l’abstenció de Vox.
La proposició per a la revisió de l’acord de Sud-àfrica va aprovar-se amb els vots a favor de tots els grups polítics.
La proposició sobre la superpoblació d’espècies cinegètiques va aprovar-se amb els vots a favor de PP, Mas Camarena-Torre en Conill, CiudadanosVox i les abstencions de Compromís i PSPV-PSOE.
La proposició per al control del “cotonet” de Sud-àfrica va aprovar-se amb els vots a favor de PP, Mas Camarena-Torre en Conill, CiudadanosVox i els vots en contra de Compromís i PSPV-PSOE.
La proposició per a exigir al Govern de Cuba el cessament de la violència injustificada contra els seus ciutadans no va prosperar. (Ampliarem cada proposició amb una notícia exclusiva diferent per a totes i vídeo adjunt).

Finalment, va arribar el torn de precs i preguntes dels diferents regidors i de les veïnes i veïns del municipi. (Ampliarem la informació dels precs i preguntes amb notícies i vídeos adjunts).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia