En el Ple Ordinari de Bétera del mes d’agost, dins de tresoreria, es va aprovar provisionalment, la modificació de l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat, amb els vots a favor de cada grup polític representat en la corporació municipal (PP, Mas Camarena-CubeCiudadanos, Compromís, PSPV-PSOE i Vox).

Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Manuel Pérez, “aquest equip de govern es va comprometre a fer una bonificació de la Plusvàlua referida a les transmissions per herència. Així, tots aquells ascendents i descendents que reben herència per part de la persona que ha faltat normalment ha de pagar una Plusvàlua (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana), eixa Plusvàlua anem a modificar-la i la rebaixarem al 95%. Pràcticament a eliminar-la”.

“Vam prometre una rebaixa fiscal i aquest és el primer pas. Ens queda la rebaixa de l’IBI, la qual va a continuació de la modificació d’aquesta ordenança i abans que acabe l’any la durem a Ple perquè veïns i veïnes puguen veure eixa menor pressió fiscal en el pagament dels seus impostos”, va detallar.

“És un estalvi per als veïns i veïnes de quasi mig milió d’euros, que és el que deixaria de pagar la població anualment per aquest impost”, va indicar.

Creguem que és un impost injust per a aquells que hereten del treball i l’esforç de qui ha faltat, va concloure el responsable d’Hisenda.

Per la seua banda, el regidor de Compromís, Enric Álvarez va anunciar en primer lloc que el vot del grup municipal Compromís seria a favor.

“La regulació d’aquesta modificació de l’ordenança fiscal suposarà per a moltes famílies, que han tingut la desgràcia de suportar la defunció d’un familiar, la millora substancial del tractament fiscal que venen rebent fins hui màxime quan estem encara patint les conseqüències d’una pandèmia que ha assolat a tota la població i a Bétera han faltat molts veïns”, va declarar Álvarez.

“Però no puc resistir-me a fer una crítica. Hem d’agrair al Partit Popular que s’hagen acostat al sentit comú, el qual és necessari per a governar i compensa totes les propostes irresponsables que feien sense cap mena d’informe tècnic que ho avalara quan estaven en l’oposició o en plena campanya electoral. Si bé, el Portaveu ha dit que fem història perquè es compleix la promesa malgrat els dubtes d’alguns portaveus, el que es du hui ací no és el que es va prometre”, va puntualitzar el regidor de Compromís.

“Es va demanar la supressió total de la plusvàlua, supressió que després retiraren perquè se n’adonaren de la barbaritat econòmica que suposava per a l’Ajuntament de Bétera. Però malgrat això, en la campanya electoral era una de les seues propostes. Presentàven, com he dit, mocions populistes amb intencions purament electoralistes.”, va afegir l’edil.

“Una altra crítica, que no és gran però cal fer, és que la proposta arriba amb dos anys de retard. Doncs, patim una pandèmia des de març de 2020. Ja portem quasi dos anys de pandèmia, la qual no només afecta la salut, sinó que també agreuja la situació econòmica de moltes famílies. A més, era una de les propostes estrela en la seua campanya electoral de l’any 2019 i si l’hagueren dut abans i hagueren sigut més lleugerets a l’hora de tramitar-ho, s’hagueren pogut beneficiar moltes famílies víctimes del Covid. Però com el diu el refrany popular castellà: ‘Nunca es tarde si la dicha es buena‘, per la qual cosa crec que, sí, és un moment històric i hem d’estar tots contents perquè s’ha dut una proposta sensata que ve a beneficiar els ciutadans de Bétera”, va prosseguir.

“Aquesta modificació suposarà una reducció en la recaptació de 418.260,97 euros en els pressupostos. A més, tindrà repercussions en la regla de despesa i, per descomptat, en la participació dels impostos de l’estat. Però malgrat la importància de l’impacte que tindrà sobre el nostre pressupost, que no serà intranscendent, creiem que ara val la pena fer l’esforç que se va a fer i hem d’estar agraïts”, va explicar Àlvarez.

Seguidament, el regidor d’Hisenda va voler deixar clar que “no és només un treball del Partit Popular, és un treball conjunt amb Ciudadanos i Mas Camarena-Torre en Conill, els quals també han treballat de valet per a poder aconseguir aquest fet històric i esta rebaixa fiscal”.

“El to que té a veure amb la ‘pataleta‘, l’entenc perfectament senyor Àlvarez. Ha hagut de vindre el Partit Popular, Ciudadanos i Mas Camarena-Torre en Conill a ensenyar-li el que és rescatar persones de veres”, va declarar Pérez.

“No vaig entrar en la seua intervenció irònica, simplement dir-li que m’alegre molt que es faça aquesta modificació, que ara és el moment i és una modificació raonable”, va respondre-li el regidor de Compromís.

Després que el regidor d’Hisenda tornara a remarcar les diferents accions que s’han dut al llarg d’aquesta legislatura, “complint amb les promeses” i que Enric Álvarez li recordara que en el programa electoral prometien l’eliminació total d’aquest impost i, per tant, dir que es complia era ser “poc exigent” i intercanviar unes quantes rèpliques en la mateixa línia, va arribar el torn de la Portaveu del PspvPsoe José Ballesteros.

Ballesteros va preguntar fins a quin grau de parentesc s’aplicarà en la línia de descendent. “També ens sorgeix el dubte de si estem davant una herència d’un oncle i nebots, tindrem eixa bonificació de l’impost i plusvàlua? I perquè tot el Món ho sàpiga, tinc entés que aquesta modificació es sotmetrà a informació pública i si no hi ha al·legacions, aprovarà. Llavors, a partir de quin moment es podrà al·legar i aplicar aquesta bonificació del 95%?”.

“El primer que hauria de fer, senyora Ballesteros és fer el seu treball i no supeditar el seu vot a la meua intervenció. Jo crec que el grup socialista deu tindre el seu propi criteri per a poder votar a favor, en contra o abstenció. El que hauria de fer és anar a l’àrea econòmica de l’Ajuntament i preguntar-li al tresorer, el qual està a la seua disposició”, va respondre el responsable d’Hisenda.

L’edil socialista, després de deixar clar que el vot del seu grup seria a favor, va instar a si algun regidor Popular podria respondre a aquestes preguntes que pensava que eren interessants per a les veïnes i veïns del municipi. El regidor d’Hisenda va insistir en el fet que preguntara directament al tresorer.

Posteriorment, el Portaveu de Vox, Fidel Valcarce, va anunciar que el seu vot seria a favor i va recordar que en maig de l’any 2020 Vox va dur a ple una proposició de la modificació d’aquest mateix impost i va ser rebutjada per la resta de partits. No obstant això, va indicar que se sumaria a l’aprovació de la citada modificació.

A continuació, adjuntem el vídeo amb les diferents intervencions:

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia