El regidor de Compromís, Joano Baudés, va formular una tercera pregunta dins del punt d’assumptes tractats en Junta de Govern Local.

Així, va referir-se a dos punts de dues juntes de govern diferents, sobre els convenis de dues associacions: l’associació sociocultural “Mujeres Amanecer” i l’associació “Dones Progressistes Vil·la de Bétera”.

“En aquests convenis, es fa la cessió de locals en l’annex de Casa Nebot. En el conveni s’explica perfectament que en el moment que l’Ajuntament necessite eixos espais haurà de trencar-se eixe conveni, però tenint e compte que el Pla Convivint de la Conselleria ens ha cedit en aquest espai la possibilitat de fer una residència, saber si s’estan buscant ja espais alternatius per a aquestes associacions. A més no són només aquestes associacions, hi ha més”, va indicar Joano.

Intervenció Manuel Pérez

En aquesta pregunta, el regidor Manuel Pérez, va detallar que “les associacions tenen conveni amb l’Ajuntament per a poder tindre cedits un espai públic per a desenvolupar les seues activitats. Des d’aquest equip de Govern s’aposta per l’associacionisme i, entre altres coses, cedeix tot el que siga necessari per a desenvolupar el bon funcionament de l’objecte de l’associació”.

“Quant a la residència, dir que hem mantingut alguna reunió amb el director general de Compromís amb el qual en unes primeres reunions va comprometre’s en aquest Ajuntament en no tan sols que li cedirem un edifici que ja està acabat i que ix del pressupost de tots els veïns i veïnes de Bétera i que si el cedim a la Conselleria, evidentment eixa residència serà pública i serà per a tot el Món de la Comunitat Valenciana i, no ens asseguren en cap cas que els serveis socials de Bétera tinga places reservades per a veïns i veïnes. Açò ens va plantejar dir-li al director general que, efectivament, Bétera és un poble solidari però estem amb falta d’infraestructures socials. A canvi d’eixe edifici de la residència, que repetisc el cost de la compra d’eixe edifici i la construcció va a càrrec de les veïnes i veïns del poble havíem de tindre el compromís per part del director general de la construcció d’un centre de dia o un centre ocupacional o una residència per a diversitat funcional”, va prosseguir.

L’edil va indica que quan es va publicar el projecte “constava la cessió per a la construcció d’eixe edifici per a la residència però no estava el compromís adquirit pel director general de dotar a Bétera de les infraestructures socials que feien falta. Per tant, vam mantindre una segona reunió per a expressar la nostra sorpresa i indignació”.

“Recordem que, en la passada legislatura es va iniciar un projecte de Centre Integral de Majors, perquè els nostres majors pogueren anar a eixa planta baixa de la residència i eixe projecte, després d’haver treballat sobre ell la legislatura passada i aquesta els nostres tècnics, va deixar de tindre sentit perquè la Conselleria va quedar-se l’edifici per a fer una residència per a la Conselleria i no per a Bétera,” va declarar Pérez.

“Vam traure-li, al director general que, passat agost, tornarien a fer una ronda per a distribuir eixos pressupostos que venen d’Europa i intentaria que Bétera tinguera eixos edificis socials que tant necessitem. Des d’aquest equip de govern no anem a permetre, en cap cas, cedir un edifici, que ha costat quasi uns 8 milions d’euros al poble de Bétera, perquè que faça ús tot el Món sense tindre el compromís i els diners per a la construcció del Centre Ocupacional, per al Centre de Dia o per a la residència de persones amb diversitat funcional,” va afegir.

“Hi ha diners, perquè els han repartit en molts pobles, i Bétera també té dret a tindre aquestes infraestructures com a poble gran. I també té dret a què la Conselleria complisca amb els seus compromisos que té a Bétera”, va prosseguir.

“Per tant, de moment, la cessió d’aquesta residència a un curt termini no es va a fer mentre la Conselleria no complisca amb els veïns i les veïnes de Bétera. I és important que els veïns i les veïnes de Bétera ho sàpien perquè hi ha grups polítics que s’han apropiat la medalla d’haver aconseguit tindre una residència en Bétera però no és de veres. La residència és de la Generalitat Valenciana, sense places assignades a Bétera i és possible que algun dia algun veí o veïna de Bétera necessite anar a la residència i no tinga plaça perquè està ocupada per altres veïns d’altres localitats, perquè la residència és pública de la Generalitat Valenciana. Donat que eixe edifici el va construir l’Ajuntament, és lògic que hi haja una contraprestació per part de la Generalitat Valenciana, la qual ara com ara encara no hi ha arribat”, va concloure Manuel Pérez.

Intervenció de Joano Baudés

Després d’aquestes declaracions, Joano Baudés, va comentar que “tenim clar que l’Ajuntament ha de lluitar per obtindre els majors serveis possibles, i més l’equip de govern que estiga en eixe moment per descomptat. Ningú li va a negar que lluite per aquells serveis que crega que són necessaris i per aquells serveis que entenga que s’han d’instal·lar al poble. Però encara així, jo sí que li diria que som molts pobles en el Camp de Túria, molts pobles en València i a Bétera ens ha caigut una de les infraestructures que, jo crec que, més falta poden fer falta en un futur al nostre poble com és una residència”.

“En l’any 2003, quan vostés entren a governar, són moltíssims els llocs on anem per veure si aquest edifici poguera albergar algun projecte mixt públic-privat per a poder fer eixa residència que vosté diu. Eixa residència que a tots els agradaria, una residència pública municipal amb un sistema de gestió mixta públic-privat. No trobarem cap model que poguera funcionar, ni trobarem cap empresa que volguera agafar eixe edifici. Estiguérem molts anys treballant en això. Li pot comentar vosté a la regidora Ayo Martínez, regidora del Partit Popular, que visitarem moltes residències i li ho pot comentar a tots els regidors del Partit Popular en aquell moment en l’Ajuntament”, Va explicar Baudés.

“No és fàcil. Estem parlant d’un edifici que per a fer una residència requereix unes modificacions importants i eixes modificacions i la nova tipologia de residència que vol plantejar la conselleria, són residències amb, com a molt, habitacions per a dues persones, les quals tindran la seua pròpia cuina… Són residències molt diferents d’aquelles plantejades en els anys 2000. Per tant, no menyspreem. Perquè vosté està menyspreant ací l’esforç que va a fer la Conselleria en eixe edifici”, va continuar el regidor de Compromís.

“Jo no sé exactament a quant pujarà la inversió, però ja li dic que l’Ajuntament no té cap possibilitat de poder gestionar un edifici que es va comprar i construir per a fer una residència. I la Conselleria de Compromís se li ha obert i li ha dit que agafarà eixe edifici i farà una residència. I per descomptat, per a nosaltres és una medalla i un èxit que es puga tindre una residència en el nucli urbà. Què és pública i que evidentment no és pot garantir que la gent que estiga allí exclusivament siga de Bétera? Home, evidentment. És que els recursos públics vosté no els pot tancar a la seua localitat ni a la seua ciutat. Si hi ha un recurs públic i hi ha una persona de Montcada, com està passant actualment, que no té un recurs en Montcada, ve a la Saleta i en quant hi ha una vacant en Montcada immediatament la traslladen allí. Així és com funcionen els recursos públics. El normal és que si hi ha algú de Bétera que demana plaça en la seua residència en el moment hi ha vacant en eixa residència que li la atorguen i li donen prioritat a la persona de Bétera”, va detallar Baudés.

“Vosté, en el discurs que m’acaba de fer, està menyspreant totalment la Conselleria. I no dic que vosté no reclame tot allò que entenga que ha de reclamar. He vist alguna reclamació per part seua, crec que de les persones amb diversitat funcional, que actualment estan oferint un servei per part de de la Mancomunitat en Riba-roja i és lògic que quan s’ha fet eixa ampliació del servei o es faça la millora del servei dins del Pla Convivint que s’atorgue en Riba-roja perquè du moltíssims anys i fa molts anys, quan governava el Partit popular, la Mancomunitat va decidir que eixe centre estiguera en Riba-roja i, per tant, és llògic que ara en aquest pla, s’atorgue a Riba-roja”, va indicar.

“A mi m’encantaria que en cada poble tingueren una residència, però és que no serà possible. I em sembla molt bé que passat l’agost se senten i continuen exigint tot allò que hagen d’exigir-li a Conselleria, però vosté ací acaba de menysprear una cosa que haguérem desitjat des de l’any 2003 fins fa quatre dies. Vosté sap la inversió que fa falta per a fer una residència?; Vosté sap que en l’any 2003, al finalitzar el projecte d’eixa residència ja no és viable perquè la llei de residències ha canviat i no es pot fer res allí i cal modificar tot l’edifici?” va aclarir l’edil.

“Esperem que la majoria de gent puga ser de Bétera, però evidentment Conselleria no li ho garantirà perquè en dinars públics no li poden garantir que siga la gent de Bétera, però serà més fàcil que la gent de Bétera tinga un accés a una residència en Bétera si aquesta està ací. Que volem, que la facen en Montcada? O vosté què pretén, que estiga la residència a on?” va concloure Baudés.

Rèplica de Manuel Pérez

El debat no va acabar ací, ja que el regidor Manuel Pérez, va tornar a demanar el torn de paraula per a respondre a Baudés.

“M’ha faltat en el seu discurs escoltar com ‘des del grup Compromís lluitarem per a tindre centre de dia, centre ocupacional i residència per a diversitat funcional’. No es preocupe, vosté fique en Facebook que ha sigut vosté qui ha aconseguit la residència. Nosaltres treballarem per a aconseguir que realment la residència estiga a Bétera. Vosté és de ficar-se la medalla però de treball ni un gram. El que sí que tinc clar és que els recursos de Bétera són de Bétera perquè els veïns i les veïnes treballen de valent per a pagar els seus impostos i perquè aquests revertisquen en benestar en els veïns i veïnes del poble”, va reiterar.

“El que no potser és que Conselleria es comprometa a unes coses i faça unes altres, que es comprometa a invertir en Bétera i que la inversió se la deixe i soles dote de l’apropiació d’un edifici públic. Evidentment que volem una residència en Casa Nebot, però la volem a canvi d’altres infraestructures que no tenim”, va remarcar.

“La Conselleria ve ací, agafa un edifici que té construït i la seua inversió serà mínima, mentre en pobles com Riba-roja, Llíria, La Pobla, que segurament al senyor Baudés li sonen perquè tenen més de 25.000 habitants com en aquest poble no construiran una residència pública, un centre ocupacional o un centre de dia perquè ja ho tenen. Conselleria a eixos pobles, amb la mateixa població que hi ha a Bétera, ja els ha dotat de les infraestructures necessàries per a poder oferir un servei i benestar al poble”, va afegir.

“A mi em dona igual el que es pensava en 2003. Soc regidor ara i el que busque és que hi haja una contraprestació per cedir un edifici que és públic i que ha pagat el veí i la veïna de Bétera. A més, el director general, quan va vindre ací, a Bétera a veure l’edifici on Compromís també estava present (no es pensen que Compromís és alié a tot açò), davant dels seus companys de Compromís es va comprometre a què Bétera tindria un centre ocupacional, un centre de dia i un centre per a diversitat funcional. Quan va vindre l’hora de publicar en mitjans de comunicació, només va publicar la residència perquè era la inversió mínima i es va deixar tota la resta”, va prosseguir.

“Que cap enganye a cap, ací no hem abandonat a cap”, va matissar Pérez.

Rèplica de Joano Baudés

“La diferència entre el Partit Popular de l’any 2003 és que la majoria de Consellers que eren els que atorgaven les places de residència anaven a la carcel. Més que res, per la manera de gestionar que tenien vostés la forma de manejar els diners públics. La diferència és que Compromís i PSPV-PSOE contracten tècnics i miren on fan falta les coses. Vosté es pensa que amb la pressió que vosté pot exercir com a regidor de poble aconseguirà que un director general canvie tots els projectes que han redactat uns tècnics que són professionals on saben on té que anar cada cosa…”, va declarar Joano Baudés.

“I que vosté diga que en la reunió que van anar les meues companyes els va donar la paraula de fer un centre de dia, un centre ocupacional i una residència amb diversitat sembla que és mentira“, va aclarir l’edil de Compromís, mentre al mateix temps Manuel Pérez negava el que deia Baudés i aquest últim tornava a afirmar que les seues companyes li estaven dient que només havien anat a la visita però no havien estat presents en la reunió.

“Si vosté es pensa que anar a pressionar a Conselleria i fer les coses que estan fent ara que és intentar renunciar a una residència per a aquest poble, malament anem. La gent li ho tirarà en cara, espere, perquè renunciar a una residència on duguem 18 anys intentant que la facen i vosté ara diga que és que perquè no li donen bastant…”, va incidir Baudés.

Última rèplica de Manuel Pérez

Baudés acaba de dir que Compromís i els tècnics creuen que només necessitem una residència i per tant no necessitem centre de dia, centre ocupacional i centre de diversitat funcional. Ho dic perquè ho tinguen clar, sobretot les famílies amb diversitat funcional que es quedaran sense la residència de diversitat funcional perquè els tècnics i el grup Compromís entenen que Bétera com a poble de 26.000 habitants no té la necessitat d’un centre ocupacional, ni d’un centre de diversitat funcional. Gràcies senyor Baudés, gràcies Compromís”.

Amb aquestes paraules de Manuel Pérez va finalitzar el debat, ja que l’Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, va explicar-li a Joano Baudés quan va intentar tornar a parlar per a rebatre les paraules de Pérez que el debat es tancava així perquè estaven en el punt de Junta Local i si volia continuar parlant del tema que hauria de ser en el torn de precs i preguntes.

A continuació, oferim un vídeo amb el debat:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia