En el Ple Ordinari del mes d’agost també es va aprovar la proposició sobre la superpoblació d’espècies cinegètiques.

En l’acord es proposava sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana que intercedisca per a:

– Signar els convenis necessaris amb els clubs de caçador perquè puguen actuar de manera legal i eficient en la gestió d’espècies cinegètiques, incloent-hi les compensacions econòmiques degudes per a cobrir-les despeses de la citada gestió per al control de la superpoblació de les mateixes, especialment del conill i del javalí.

– Potenciar la cacera i la funció de conservació mediambiental que la mateixa representa amb ajudes i mesures de gestió forestal i prevenció d’incendis que arriben als clubs de caçadors com a gestors del medi natural.

– Revisar la normativa dels espais naturals protegits per a facilitar l’actuació dels clubs de caçadors amb l’objectiu de controlar la superpoblació d’espècies cinegètiques en els citats espais.

– Adoptar mesures de caràcter tècnic o econòmic per a evitar l’abandonament de cultius que puguen ocasionar un major descontrol d’espècies cinegètiques, així com per a possibilitat el control d’espècies cinegètiques en espècies de cultiu que hi hagen sigut abandonats.

– Donar suport a l’activitat cinegètica com a instrument de creació d’ocupació i fre a la despoblació en el medi rural amb ajudes directes a la qualitat d’ocupació, introducció de programes formatius i simplificació dels tràmits administratius per a una eficaç i àgil gestió cinegètica.

– Fomentar la investigació, formació i educació ambiental, a través de convenis amb el sector cinegètic.

– Que s’aporten medis per a desenvolupar i fomentar les instal·lacions sanitàriament autoritzades, necessàries per al tractament d’anàlisis d’aliments procedents de la cacera major, principalment en el cas del javalí per a facilitar la donació de productes a menjadors socials, així com els mitjans econòmics necessaris per a la gestió d’aquests productes si de la mateixa es decidira que s’haguera de fer càrrec els clubs de caçadors en lloc de la mateixa administració pública.

– Notificar el present acord a la presidència de la Generalitat Valenciana a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i als grups polítics amb representació en les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Aquesta proposició va aprovar-se amb els vots a favor de PP, Mas Camarena-Torre en Conill, CiudadanosVox i les abstencions de Compromís i PSPV-PSOE.

A continuació, adjuntem un vídeo amb un resum de les diferents intervencions dels portaveus, explican el seu sentit de vot:

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia