Bétera també va dur a ple, el passat dilluns, 02 d’agost, la proposició per al control del “cotonet” de Sud-àfrica.

En aquesta proposta es plantejava el següent:

– D’acord amb els articles 15 i 18 de la Llei 43/2002 de Sanitat Vegetal, qualificar d’utilitat pública la lluita contra el Delottococcus Aberiae en la Comunitat Valenciana.

– Que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria competent en matèria de Sanitat Vegetal, establisca les mesures fitosanitàries necessàries per al control de la plaga.

– Igual que amb altres plagues agrícoles com el Chilo Suppressalis, la Ceratitis Capitata o la Bactrocera Oleae, la Conselleria competent en matèria de Sanitat Vegetal, establisca a través d’un ordre la campanya oficial de lluita contra el Delottococcus Aberiae (Cotonet de Sud-àfrica) i establisca les mesures especials per al control de la plaga a la Comunitat Valenciana, de manera que siga la mateixa Conselleria qui adopte les mesures especials per al control de la plaga.

– Que la Conselleria competent en matèria de Sanitat Vegetal, amb l’objectiu de complir amb el punt 2, sol·licite al Ministeri d’Agricultura l’autorització excepcional de la matèria activa Metil-clorpirifos per al control del Cotonet de Sud-àfrica fora de l’època de cloració dels cítrics i des de la caiguda de pètals fins a la caiguda fisiològica de juny (30 dies). Els tractaments sanitaris, d’acord amb el punt 2, seran executats per la mateixa Conselleria competent en la matèria de Sanitat Vegetal.

– A partir de la caiguda fisiològica de finals de juny- principis de juliol i aprofitant les instal·lacions de la bioplanta de Caudete de las Fuentes, que es procedisca a la cria i solta massiva del depredador Cryptolaemus Montrouzieri durant la resta de l’any per al control biològic de la plaga.

– Instar a la Conselleria competent en matèria de Sanitat Vegetal que incremente la inversió en la lluita biològica i biotècnica per al control de plagues agrícoles en la Comunitat Valenciana.

– Que la Conselleria competent en matèria de Sanitat Vegetal incloga en els pressupostos del 2022 una línia d’ajudes directes als citricultors afectats pel Cotonet de Sud-Àfrica, de manera que es puguen compensar les pèrdues econòmiques que la plaga ha provocat en el sector, així com una altra línia d’ajudes per al sector de comercialització de cítrics perquè es puguen instaurar mesures de bioseguretat que impedisca l’expansió de la plaga.

Aquesta proposició va aprovar-se amb els vots a favor de PP, Mas Camarena-Torre en Conill, CiudadanosVox i els vots en contra de Compromís i PSPV-PSOE.

A continuació, oferim un vídeo amb un resum de les declaracions dels diferents portaveus per a explicar la intenció de vot de cada partit polític representat en la corporació municipal:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia