Labora ha publicat Emdona. Es tracta d’un nou programa de subvencions d’iniciativa social destinat a la contractació de dones desocupades, en col·laboració amb les entitats locals.

Les entitats locals poden sol·licitar les ajudes de la convocatòria Emdona 2021 des del dia 5 fins al 25 d’agost tots dos inclusivament. Es pot consultar tota la informació sobre la convocatòria en la web de Labora (bit.ly/emdona21).

Mitjançant el programa Emdona se subvencionaran els costos salarials i de Seguretat Social derivats de la contractació de dones desocupades durant un període d’almenys 6 mesos a jornada completa. La dotació de la convocatòria ascendeix a 6.345.600 d’euros i les dones contractades duran a terme obres o serveis d’interés general o social, de la competència de les entitats locals beneficiàries.

Són beneficiaris d’aquestes ajudes els ajuntaments de municipis de fins a 300 habitants que compten amb alguna dona en desocupació, així com els municipis que tinguen entre 301 i 5.000 habitants i les dones representen, almenys, un 50% del total de persones inscrites com a aturades en *Labora en el municipi. Així, es pretén també continuar amb les iniciatives posades en marxa per a frenar la despoblació en el nostre territori.

S’estima que al voltant de 325 municipis podran optar a aquesta subvenció, per a la contractació d’al voltant de 540 dones desocupades.

El programa Emdona 2021 s’emmarca en el pla integral d’ocupació i formació Avalem Experiència, una estratègia del Consell de la Generalitat amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades.

Un dels grans reptes de Labora és prioritzar actuacions per als col·lectius més vulnerables i amb més dificultats d’inserció. En aquest sentit, s’emmarca tant aquest programa com Avalem Joves.

L’objectiu d’aquest pla d’ocupació és donar resposta a la situació d’emergència social que suposa l’elevada taxa de desocupació entre les dones. D’aquesta manera des de la Generalitat es continuen impulsant mesures per a continuar oferint noves oportunitats d’ocupació als qui majorment es veuen afectades per la desocupació, que a més s’ha vist agreujat amb la crisi econòmica i sanitària.

De fet, l’atur registrat durant la COVID-19 per sexes és major entre les dones. Concretament les dades de juny mostren que hi ha 171.899 homes enfront de 254.634 dones en situació de desocupació en la Comunitat Valenciana.

Així mateix, de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre de 2021 publicada el dijous 29 de juliol per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) s’extrau que la taxa d’atur de dones en la Comunitat Valenciana ha sigut de 19,39 mentre que la d’homes ha sigut de 14,27.

Les dones que complisquen els requisits seran seleccionades per sondeig entre les inscrites com a demandants d’ocupació en els *Espai Labora dels municipis corresponents

Imprimir article
Comenta aquesta notícia