A continuació us informarem dels tipus de cursos per als quals perquè sol·licitar una beca al Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya.

D’una banda es tracta de beques i ajudes per a Formació Professional (FP), Batxillerat i altres estudis no universitaris. Així, pots optar a beca si t’has matriculat o et matricularàs per al curs 2021-2022 en algun dels següents nivells:

 • Curs d’accés i de preparació per a proves d’accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, impartits en centres públics i privats concertats.
 • Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.
 • Ensenyaments artístics: professionals i superiors.
 • Ensenyaments d’idiomes en Escoles Oficials, inclosa la modalitat a distància.
 • Ensenyaments esportius.
 • Formació Professional de Grau Bàsic.

IMPORTANT: Demana la beca sempre dins del termini malgrat que encara no s’haja obert el període de matrícula en els estudis que t’interessen.

IMPORT DE LA BECA
La beca és la suma de diferents components. Per a calcular quantia et correspon, has de tindre en compte que la beca consta d’una quantitat de diners fixa (quanties fixes) i d’una quantitat de diners variables (quantia variable).

QUANTIA FIXA: És un import fix establit cada any en la convocatòria.

QUANTIA VARIABLE: Una vegada hem assignat les beques de quantia fixa a totes les persones que l’han sol·licitada i que compleixen els requisits, repartim l’import que ha sobrat del pressupost total. Això ho fem mitjançant una fórmula matemàtica de repartiment que pondera, és a dir, que mesura, la nota mitjana del teu expedient i tu renda per càpita familiar.

IMPORTANT: Si reps la beca lligada a la renda, no tens dret a la beca bàsica.

Pots obtindre més informació sobre la mena de formació en la qual pots obtindre una beca en el següent enllaç que adjuntem a continuació: clic ací.

D’altra banda, també existeixen beques i ajudes de Universitat: grau i màster.

En aquest cas, es pot sol·licitar una beca si t’has matriculat o et matricularàs per al curs 2021-2022 en algun dels següents nivells:

 • Curs d’accés a la universitat per a majors de 25 anys (impartit per universitats públiques)
 • Ensenyaments universitaris per a títols de grau i de màster. Estan inclosos:
  estudis de grau i màster en centres universitaris de la Defensa i de la Guàrdia Civil,
  crèdits complementaris o complements de formació per a accedir o obtindre el títol de màster o grau.

No s’inclouen en aquesta convocatòria de beques:

 • estudis de tercer cicle o doctorat,
 • estudis d’especialització,
 • títols propis de les universitats.

Pots obtindre més informació sobre la mena de formació en la qual pots obtindre una beca en el següent enllaç que adjuntem a continuació: clic ací.

Al seu torn, existeixen ajudes per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Aquestes estan dirigides a persones que presenten una necessitat específica de rebre suport educatiu derivat d’alguna de les següents situacions:

 • Discapacitat
 • Trastorn greu de conducta o de la comunicació i del llenguatge
 • Trastorn de l’espectre autista
 • Altes capacitats

Pots obtindre més informació sobre la mena de formació en la qual pots obtindre una beca en el següent enllaç que adjuntem a continuació: clic ací.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia