El passat 3 d’agost es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la Resolució del 29 de juliol de 2021 del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d’operacions conforme a l’estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d’acció local LEADER 2014-2020. Quarta ronda de presentació de projectes.

El termini per a la sol·licitud de projectes es va iniciar el 4 d’agost i finalitzarà el 15 de setembre de 2021.

Aquestes ajudes estan destinades al desenvolupament rural, mitjançant una sèrie d’iniciatives destinades a fomentar la creació d’ocupació, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.

L’objectiu final que es pretén aconseguir amb l’execució del Programa és la millora de la qualitat de vida dels habitants del medi rural valencià en el marc d’un model social i mediambiental sostenible.

La quantia econòmica de les ajudes és d’1 milió d’euros per al GAL Túria Calderona, distribuït en les anualitats 2021, 2022 i 2023 de la següent manera:

  • 2021: 90.909,09 €
  • 2022: 727.272,73 €
  • 2023: 181.818,18 €

La documentació a presentar en la sol·licitud d’ajuda la trobareu en l’ANNEX IV de l’Ordre 13/2018, de 10 d’abril i en aquest link: http://turia-calderona.es/es/articulos/documentacion-a-presentar-en-la-solicitud-de-ayudas-leader.

Els projectes presentats per ENTITATS PUBLIQUES, NO SÓN COMPATIBLES en cap cas amb una altra ajuda, siga de l’administració que siga.

Les dates de justificació per anualitats són :

  • 2021: 30 de març de 2022 per a tots els projectes
  • 2022: 1 de juny 2022 (projectes que no incloguen obres ) i 1 de setembre de 2022 (projectes que incloguen obres).
  • 2023: 1 de juny 2023 (projectes que no incloguen obres ) i 1 de setembre de 2023 (projectes que incloguen obres).

El link per a pujar la documentació en la fase de sol·licitud és el següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19401.

L’associació GAL Túria-Calderona assessora a tots aquells emprenedors i empreses que vulguen optar a les ajudes “LEADER”.

GAL Túria-Calderona és una associació per al desenvolupament rural de les comarques del Racó d’Ademús, La Regió muntanyenca, Camp de Túria i de Morvedre i L’Horta Nord de València.

Si vols emprendre i optar a les ajudes LEADER en la seua quarta convocatòria pots informar-te a través dels següents contactes: 637257921 i en info@turia-calderona.es.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia