Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciat la convocatòria del procés per a la cobertura d’11 llocs de treball, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de 2020, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Les persones interessades es podran inscriure a través de la pàgina web d’FGV des de hui 16 d’agost fins al 15 de setembre,  inclusivament. Aquesta oferta se suma al procés, ja tancat aquest mateix any, per a la cobertura de 136 llocs de treball, corresponents a les ofertes públiques d’ús dels anys 2017, 2018 i 2019.

Les 11 places a incorporar es distribueixen de la següent manera: un muntador/a d’instal·lacions elèctriques i automatismes; un encarregat/a de subestacions i telecomandaments; un/a especialista en telecomunicacions; oficials/as de taller a València Sud, Tarongers i Machado.

Amb les persones que hagen superat el procés selectiu però no obtinguen plaça, es constituirà una Borsa d’Ocupació Temporal per a atendre necessitats d’aquesta naturalesa en els tipus de llocs convocats existents a València o Alacant.

Les bases publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) són conformes al que es preveu en l’II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat en matèria de criteris generals d’aplicació de les ofertes d’ocupació pública i les seues convocatòries, de data 22 de març de 2018.

Les sol·licituds de les persones interessades a participar en el procés selectiu es presentaran de manera telemàtica des del 16 d’agost fins al 15 de setembre, tots dos dies inclusivament. Les bases estaran disponibles en la web www.fgv.es, en el seu apartat ‘treballa amb nosaltres’.

Les sol·licituds es presentaran emplenant un formulari i remetent-lo a través de l’adreça de correu electrònic oepmantenimientos_fgv@gva.es(oepmantenimientos_fgv@gva.es), juntament amb la documentació en format digital acreditativa dels requisits establits, el pagament de drets que s’indica i en el seu cas, del grau de discapacitat de la persona aspirant.

L’obtenció d’algun dels llocs oferits es determinarà mitjançant un procés selectiu de concurs oposició, la puntuació màxima possible del qual serà de 100 punts

Els requisits establits són tindre nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l’accés a l’ocupació pública conforme a les previsions de l’article 62 de la Llei 4/2021, de 6 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana; tindre 18 anys d’edat; no haver sigut agent d’FGV acomiadat/per causa disciplinària i/o no haver sigut apartat/a del servei o haver vist suspesa o perduda la seua habilitació de seguretat per causa del seu acompliment professional; disposar del títol acadèmic de cicle formatiu de grau Mitjà o Superior en les especialitats establides

No podrà participar en els processos selectius reflectits en aquestes Bases el personal fix d’FGV, segons disposa l’Art. 62-4 de la Llei 4/2021, de 6 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.

Entre els criteris de desempat s’ha establit que si l’empat es produeix entre persones amb diversitat funcional, qui tinga acreditat un major percentatge de discapacitat obtindrà la plaça, de la mateixa manera si l’empat és entre persones de diferent sexe, es decidirà en favor del femení, per ser l’infrarepresentat en els llocs a cobrir.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia