L’Agència Tributària Valenciana (ATV) ha posat a la disposició del públic la possibilitat d’emplenar enquestes per a conéixer l’opinió sobre els serveis que presta, així com un apartat d’estadístiques tributàries dins de la seua pàgina web, amb l’objectiu d’avançar cap a una major transparència en la seua gestió: consultar ací.

El format en línia d’enquesta ja està disponible en la nova web que l’ATV ha posat en funcionament a fi de recaptar l’opinió de les persones contribuents sobre el disseny, contingut, facilitat d’ús i realització dels tràmits que el nou portal incorpora.

“Un dels nostres objectius estratègics és conéixer el nivell de satisfacció dels contribuents per la informació i assistència rebuda, i per a això utilitzarem, entre altres sistemes, l’elaboració d’enquestes en línia”, ha explicat la directora de l’ATV, Sonia Díaz.

L’ATV preveu realitzar les enquestes en diferents formats a fi d’obtindre la major informació possible, d’una forma segmentada i en funció de la mena d’assistència que s’haja rebut.

Per això, s’està treballant en el desenvolupament d’enquestes per via telefònica, presencial (a través d’un codi QR) i per e-mail per a obtindre aquesta informació global sobre la percepció que de l’ATV i la seua assistència té la ciutadania.

Així mateix, l’ATV ha incorporat també la publicació d’estadístiques tributàries que permeten conéixer la seua activitat i els seus resultats, especialment en l’àmbit de l’acció directa.

Aquesta informació, relativa als drets reconeguts i ingressos acumulats per tributs, es visualitza mitjançant gràfics de manera dinàmica i interactiva. Així, amb una freqüència d’actualització mensual i permetent la comparació de dades amb els obtinguts l’any anterior, la informació es presenta en forma de gràfic proporcional d’àrea, gràfic d’anells i taules comparatives.

Així mateix, es dona la possibilitat d’obtindre una visió global, o bé de forma segmentada per tributs, classificació de tributs i províncies.

“L’objectiu final és oferir a la ciutadania uns serveis de major qualitat, en el context que impulsa la llei de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana”, ha apuntat Díaz.

El Pla Pluriennal 2020-2023 de l’Agència Tributària Valenciana inclou, com un dels seus objectius operatius, la millora de la gestió dels recursos assignats. La concreció de les accions que es duen a terme per a la consecució d’aquests objectius es materialitzen en els programes anuals de cada any.

“Tenim un full de ruta ben definit, tenim clar on estem i on volem arribar, i estem implementant els mitjans per a aconseguir-ho. El objectiu final és donar un millor servei al ciutadà i ser cada vegada més una administració transparent, oberta, eficient i digital”, ha assenyalat la directora de l’ATV.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia