L’Hospital Arnau de Vilanova, l’Institut d’Investigació Sanitària (INCLIVA) de l’Hospital Clínic, l’Hospital Quirón i l’Hospital General, tots ells hospitals de València, participen en un nou assaig clínic per a tractar a pacients amb càncer de mama localment avançat i inoperable o metastàsic.

L’assaig es troba en fase de reclutament de pacients i es desenvoluparà en 26 hospitals d’Espanya, Portugal, França i Itàlia amb la direcció científica del doctor Antonio Llombart, de l’Hospital Arnau de Vilanova de València, segons un comunicat.

L’objectiu de l’estudi, denominat ABIGAIL, és comparar els efectes del nou tractament en contrast amb la quimioteràpia (paclitaxel). El fàrmac utilitzat és el abemaciclib, i s’administra en combinació amb teràpia endocrina en pacients amb càncer de mama metastàsic.

D’aquesta manera, l’estudi, impulsat per MEDSIR, companyia d’investigació independent en oncologia, és “comparar l’eficàcia de abemaciclib -un fàrmac que bloqueja l’activitat de les proteïnes CDK4 i CDK6, implicades en la divisió de les cèl·lules cancerígenes- en combinació amb teràpia endocrina (letrozol o fulvestrant), amb un cicle curt de quimioteràpia, com a tractament de primera línia en aquesta classe de pacients”, explica Maite Martínez, investigadora del Grup en Biologia en Càncer de Mama de INCLIVA i investigadora principal de l’assaig a l’Hospital Clínic de València, on és oncòloga de l’Àrea d’Oncologia Mèdica.

L’avaluació de l’eficàcia del fàrmac serà mesurada per la taxa de resposta objectiva a les 12 setmanes. En total, participaran 160 pacients que seran distribuïts aleatòriament en dos grups, un dels quals rebrà abemaciclib amb teràpia endocrina i un altre, 3 cicles de quimioteràpia amb paclitaxel.

Una vegada finalitzats els cicles amb quimioteràpia i segons el criteri de l’investigador, el pacient podria començar un tractament amb abemaciclib més teràpia endocrina, o bé seguir amb la pauta de paclitaxel.

Les mostres de tumor primari i de lesions metastàsiques seran recollides abans de l’inici del tractament en els dos braços, així com mostres de sang als 15 dies i en progressió.

Amb aquestes mostres s’analitzaran diferents paràmetres com la presència de mutacions o variacions genètiques, per a intentar associar els resultats de l’estudi clínic a diferents marcadors.

S’espera que ABIGAIL proporcione evidència consistent que la combinació de abemaciclib amb teràpia endocrina com a règim de primera línia no és inferior a la quimioteràpia en termes de taxa de resposta objectiva després de les primeres 12 setmanes de tractament en pacients amb càncer de mama metastàsic HR-positiu i HER2-negatiu amb mal pronòstic.

Segons explica Vega Iranzo, oncòloga de l’Hospital General de València, les dades disponibles “suggereixen que els pacients amb malaltia més agressiva i amb menor perfil tumoral-endocrí sensible podrien obtindre un benefici considerable d’aquesta combinació en el context d’una malaltia avançada”.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia