Bétera celebrarà aquest dilluns, 06 de setembre, el Ple Ordinari del mes. Com sempre, serà a les 18.00 hores en el Saló de Plens del Castell del municipi.

L’Ordre del dia previst és el següent:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 8/2021 de 7 de juny de 2021.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia (de la núm. 1398 a la núm. 1637) dictades de l’1 al 30 de juliol de 2021.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 27 de juliol fins al 10 d’agost de l’actual.
5. AIGÜES.- Expedient 47/2021 SEC, sobre aprovació del calendari de pagaments Aigües de València, S. a.
6. INTERVENCIÓ.- Expedient Dació de compte al Ple de la informació trimestral relativa a l’execució del pressupost. Segon trimestre exercici 2021.
7. TRESORERIA.- Expedient 53-2021, Dació de compte al Ple de l’informe corresponent a la Llei 3/2004, de morositat en operacions comercials. 2n trimestre de 2021.
8. TRESORERIA.- Expedient 54-2021, Dació de compte al Ple del període mitjà de pagament a proveïdors de les Entitats Locals. 2n trimestre de 2021.
9. PRECS I PREGUNTES.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia