Bétera va acollir ahir dilluns, 07 de setembre, el Ple Ordinari del mes de setembre. En aquesta sessió no van poder estar presents el Portaveu de Vox, Fidel Valcarce, el regidor de Cultura i Educació, Manolo Chover, i la regidora de Compromís, Daría Terrádez.

A les 18.01 hores va donar inici aquesta sessió, donant-se pas a l’Ordre del Dia.

En primer lloc es va aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 8/2021 de 7 de juny de 2021.

Posteriorment, dins de l’àrea de règim jurídic es va donar compte de la  correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general. Després d’unes qüestions formulades pel regidor municipal de Compromís, Joano Baudés i les explicacions pertinents dels responsables de l’àrea, el ple es va assabentar del control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia (de la número 1398 a la número 1637) dictades de l’1 al 30 de juliol de 2021.

Seguidament, es va donar compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 27 de juliol fins al 10 d’agost de l’actual. Després d’una pregunta realitzada pel regidor municipal del PSPV-PSOE, José Miguel Granell, sobre un assumpte tractat en una Junta de Govern Local, es va passar al punt cinqué. Aquest punt feia referència a l’expedient 47/2021 SEC, sobre l’aprovació del calendari de pagaments Aigües de València, S. A. Després de diferents intervencions, es va passar a l’aprovació del punt. Aquest va ser aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (PP, Ciutadans i Mas Camarena – Torre en Conill) i les abstencions de Compromís i PSPV-PSOE.

En el punt sisé es va donar compte de l’expedient de la informació trimestral relativa a l’execució del pressupost, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2021.

També es va donar compte, dins l’expedient 53-2021, de l’informe corresponent a la Llei 3/2004, de morositat en operacions comercials, corresponent al segon trimestre de 2021.

Referent a l’expedient 54-2021, es va donar compte al ple del període mitjà de pagament a proveïdors de les Entitats Locals, corresponent al segon trimestre de 2021.

Abans de passar al torn de precs i preguntes, es va informar de l’inclusió d’un nou punt i la votació de la citada inclusió. Concretament, es tractava de l’aprovació del compte general de 2020. Aquest compte es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (PP, Ciutadans i Mas Camarena – Torre en Conill) i les abstencions de Compromís i PSPV-PSOE.

Després va arribar el torn de precs i preguntes dels regidors de la corporació municipal, on van intervindre en aquesta ocasió la regidora de Compromís, Raquel Puig, el regidor del mateix grup polític, Joano Baudés, i la Portaveu del PSPV-PSOE, Mª José Ballesteros.

Per a finalitzar, es va passar al torn de precs i preguntes dels veïns del municipi allí presents. Ahir van intervindre 6 veïns.

A partir de demà, oferirem diferents notícies amb la informació detallada dels punts on els regidors van intervindre per a formular qüestions, dels punts on es va procedir a la votació d’algun assumpte i també detallarem les preguntes i precs realitzats. Aquestes publicacions aniran acompanyades de peces audiovisuals amb fragments de les intervencions.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia