Bétera durà a terme un nou Taller d’Ocupació municipal a través de la concessió d’una subvenció per part de Labora. L’import de la concessió és de 724.075,20 euros. Cal recordar que en el mes d’agost ja es va informar de l’aprovació del projecte d’aquest taller.

El Taller d’Ocupació Bétera IV arrancarà a finals d’aquest 2021. Aquest taller permetrà la contractació d’un total de 37 persones, 30 alumnes i 7 persones que formaran part de l’equip directiu, docent i de suport.

Aquests Tallers són programes mixtos de formació i ocupació que tenen com a principal finalitat millorar els recursos formatius dels participants, reciclar-se en altres ocupacions i adquirir un títol formatiu del qual es mancava, tot això de cara a millorar les seues possibilitats d’inserció en el mercat laboral.

Des del primer dia l’alumne/treballador és contractat mitjançant contracte de formació i aprenentatge, que cotitza a la seguretat social, genera prestació per desocupació i pel qual rep un salari equivalent al salari mínim interprofessional.

Aquest programa es divideix en tres grups formatius, el primer grup, amb 10 alumnes, cursarà dos certificats de professionalitat: activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO 0108) i instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO 0208). El segon grup, amb 10 alumnes, cursarà també dos certificats de professionalitat: operacions auxiliars de serveis administratius i generals (AADGG 0408) i activitats administratives en relació amb el client (ADGG 0208). Mentre que el tercer grup, de 10 alumnes, cursarà el certificat de professionalitat de nivell 3 de disseny de productes gràfics (ARGG 0110).

Aquells/es veïns/es interessats/des a formar part d’aquests Tallers han de dirigir-se el més prompte possible a l’Espai Labora i inscriure’s com a demandants de formació en els certificats de professionalitat abans esmentats.

La selecció dels alumnes/treballadors serà precedida, en tot cas, de la tramitació d’oferta de serveis formatius pel corresponent centre Espai Labora el qual remetrà entre 3 i 5 persones candidates per lloc oferit. Finalment, el grup de treball mixt per a la selecció de participants realitzarà la selecció de l’alumnat/treballador a partir dels criteris i barems recollits en les bases de la convocatòria publicades en el Tauler d’anuncis del consistori. D’altra banda, s’han publicat també les bases per a la selecció del personal directiu, docent i de suport en el mateix Tauler d’anuncis.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia