El Ple del Consell ha aprovat la signatura de sengles convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb la Confederació d’Empresaris del Comerç, Serveis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (CONFECOMERÇ-CV) i amb la Unió Gremial-Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià.

La finalitat d’aquests acords per a l’exercici 2021, dotats amb 750.000 euros en el cas de CONFECOMERÇ i 400.000 per a la Unió Gremial-Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià, és col·laborar en actuacions de representació i promoció del xicotet comerç de la Comunitat Valenciana.

En el marc d’aquests convenis es finançaran accions de difusió de bones pràctiques de gestió en el comerç detallista; activitats d’informació, accions de promoció del sector comercial, accions tendents a impulsar la formació especialitzada i accions d’assistència tècnica a les organitzacions i als comerços de la Comunitat Valenciana.

Aquests convenis inclourà també la realització d’accions per al desenvolupament i impuls del comerç electrònic.

CONFECOMERÇ-CV, naix de la unió de dues de les associacions de comerciants d’àmbit autonòmic més importants de la Comunitat Valenciana: COVACO i CECOVAL. El present conveni suposa la continuïtat de la col·laboració mantinguda amb aquestes organitzacions des de 2003, perquè disposen d’una estructura pròpia, altament professionalitzada, capaç de prestar serveis al conjunt del comerç valencià.

Pel que respecta a la col·laboració amb Unió Gremial Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià, es va iniciar en 2016 amb la signatura d’un conveni per a suport i millora del xicotet comerç. Tenint en compte els bons resultats obtinguts, s’ha continuat amb aquesta col·laboració de manera ininterrompuda durant els exercicis successius, mantenint l’objecte.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia