Continuem, tal com ja vam anunciar a principis de la setmana passada, desglossant tots els punts on es va intervindre per a formular qüestions, els punts on es va procedir a la votació d’algun assumpte i també detallarem les preguntes i precs realitzats. Aquestes publicacions aniran acompanyades de peces audiovisuals amb fragments de les intervencions. D’aquesta manera, i per ordre, hui toca parlar del punt referent a l’expedient 47/2021 SEC, sobre l’aprovació del calendari de pagaments d’Aigües de València, S. A.

Després de diferents intervencions, es va passar a l’aprovació del punt. Aquest va ser aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (PP, Ciutadans i Mas Camarena – Torre en Conill) i les abstencions de Compromís i PSPV-PSOE.

Segons va explicar el secretari, es proposava la dació del següent acord dictaminat per la Comissió Informativa corresponent:

  1. Aprovar el reconeixent del deute de l’Ajuntament amb Aigües de València, S. A. derivat de l’import d’obres executades i no cobrades via tarifa suplementària per xarxes arterials a interiors de la concessió fins a l’import d’1.663.546 euros i 15 cèntims d’euro a data 31 de desembre de 2020 en els terminis que s’expressa en el contingut adjuntat de l’acord amb Aigües de València.
  2. Autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació a favor Aigües de València, S. A. en concepte a compte de la indemnització final a conseqüència de la liquidació del contracte de concessió segons les estipulacions sisena i setena de l’addenda que ascendeixen ara com ara a un total d’1.663.546 euros i 15 cèntims d’euro amb càrrec als respectius crèdits anuals que es deuran consignar en els pressupostos municipals corresponents després de la tramitació de l’expedient oportú de modificació de crèdits.
  3. Facultar a l’alcaldia per a signar el present acord i tots aquells documents necessaris per a donar efecte al mateix.
  4. Notificar l’acord a la mercantil adjudicatària del contracte de concessió Aigües de València, S. A. així com als departaments d’intervenció i tresoreria en els efectes oportuns.

La responsable del departament d’Aigües, Eva Martínez, va explicar que fins a octubre de l’any 2023 l’Ajuntament no té l’obligació de pagar aquest deute però sí que es pot anar liquidant part d’aquest deute. “No és el mateix que arribem a octubre de l’any 2023 i tindre que pagar eixe milió 663.546 euros sense saber com estarà la tresoreria en eixe moment ni la regla de despesa i, a més, eixa despesa de colp en el 2023 podria desestabilitzar la tresoreria”, va indicar Martínez.

Per la seua banda, el regidor d’Hisenda, Manuel Pérez, va explicar que “Aigües de València és concessionària d’una zona del municipi on s’han realitzat unes obres, en aquest cas la xarxa arterial per a poder donar aigua als veïns d’on és concessionària aquesta empresa i açò té un cost, el qual ha de repercutir amb els veïns que connecten a eixa xarxa arterial que va construir eixa empresa concessionària. En aquest cas, aquesta empresa té un contracte amb l’Ajuntament de Bétera, dels anys 90 aproximadament, i té un annex on es calcula les quantitats que costa eixa xarxa arterial i de no ser satisfetes a través de tarifes suplementàries, l’Ajuntament assumirà el cost d’eixa obra de la Xarxa Arterial”.

“El que pagarem ara és això, perquè ningú confonga la venda dels pous, de l’aigua potable del nucli urbà… Res a veure. Això no ha existit ni existirà”, va afegir l’edil.
Després de la intervenció de Pérez, va intervindre la Portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros. L’edil va comentar que “el mateix acord que ve hui a ple reconeix expressament que hi ha dues discrepàncies. Per tant, solucionem una part xicoteta de la situació que tenim en Aigües de València”.

El responsable d’Hisenda va replicar-li a Ballesteros que “mirant l’expedient trobe una proposició a Ple que deia ‘aprovar el reconeixement de deute de l’Ajuntament amb Aigües de València derivades de l’import d’obres executades i no executades per via suplementària per xarxes arterials i inferiors amb la concessió fins a un import d’1.688.608 ’35 euros a data del 31 del 12 de 2017, els terminis expressats en el contingut següent d’Aigües de València”.

“Fou un acord en 2018 que signava l’alcaldessa d’eixe moment, la companya Cristina Alemany, i la meua pregunta és molt senzilla: vosté recorda qui era la regidora d’aigües que no va solucionar res d’aquest problema, veritat que la coneix molt bé?”, va prosseguir el regidor.

Durant aquestes intervencions va iniciar-se entre els edils un tens debat. “Si este acord es podria haver millorat, l’obligació de l’equip de govern és millorar les coses. No entraré en discussions d’eixes que senyor Manuel tant li agraden remuntant-se a determinats anys, menys quan parlem de la corrupció del Partit Popular. Ahí ja no li fa tanta gràcia”, va respondre-li la portaveu socialista.

Seguidament, l’alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, va pregar-li que s’ajustara al tema del qual s’estava parlant.

“Deixa molt a desitjar l’educació i el respecte que té sobre les persones i els treballs de les persones. És molt lamentable el que vosté acaba de fer. Si vosté pensa que este regidor ha treballat este calendari de pagaments, està vosté molt equivocada. El que te que fer ara és encendre el micro i demanar disculpes a la persona que ha donat el seu treball per solucionar açò. I si vol, parlem de la corrupció del Partit Popular, efectivament, i la denuncia ací perquè el perjudicat de la corrupció del Partit Popular és el partit Popular. La denuncie, a diferència del que vosté fa amb la corrupció del Psoe“, va manifestar l’edil d’Hisenda, seguint la intervenció amb un to cada vegada més intens.

L’alcaldessa va demanar-li a Manuel Pérez que retirara les seues paraules però no va voler retirar “el que és evident i està en una sentència judicial”, va reiterar Pérez.

“Demane silenci. L’única que ha encés la metxa és vosté senyora Ballesteros. Ací no parlem dels partits polítics, de la corrupció de cada partit polític”, va explicar Verdevío.

“Lamente molt haver de dir que és vosté una provocadora”, va expressar Eva Martínez, l’edil de l’àrea d’Aigües.

“No és cert, i li demanaria al senyor portaveu que retirara que la legislatura anterior no es va fer res al respecte. No es va poder concloure però el que s’està fent ara és conseqüència del que es va fer”, va manifestar el regidor de Compromís, Enric Álvarez.

“Tenim una realitat distinta de veure les coses”, va respondre-li Manuel Pérez.

“El punt és l’aprovació del calendari de pagament. Crec que vosté ara mateixa, amb tota la raó del Món, ha intentat redirigir el debat. Torne a redirigir-lo. Mesurem a tots amb la mateixa vara”, va pregar la Portaveu de Compromís, Cristina Alemany.

“La mateixa vara, per descomptat. Sempre l’he utilitzat i espere acabar la legislatura utilitzant la mateixa vara. També espera la mateixa vara de mesurar per part de l’oposició”, va concloure l’alcaldessa.

Posteriorment, es va procedir als vots.

A continuació, oferim un vídeo amb un resum de les intervencions de cada regidor en aquest punt:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia