Abans de passar al torn de precs i preguntes, en el passat Ple de setembre es va votar la inclusió d’un nou punt que no estava contemplat en l’Ordre del Dia, en un primer moment. Concretament, es tractava de l’aprovació del compte general de 2020. Aquest compte es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (PP, Ciutadans i Mas Camarena – Torre en Conill) i les abstencions de Compromís i PSPV-PSOE.

Segons va indicar el secretari, es proposava la dació del següent acord:

– Aprovar el compte general de l’exercici 2020, comprés pel compte general del mateix ajuntament, el detall del qual obra en l’expedient.

– Remetre el compte general amb tota la documentació que l’integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, tal com estableix l’article 202 del text de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en compliment de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera i la resta de Normativa Concordant, remetre-la al Ministeri d’Hisenda.

Després de la lectura del secretari, el regidor del PSPV-PSOE, José Miguel Granell, va realitzar una xicoteta intervenció.

“Ja ens havien avisat que aquest punt anava a vindre fora de despatx. Hem estat els darrers dies i el passat cap de setmana, esperant a veure el que deia l’expedient. Però, va arribar el diumenge a la nit i encara no estava penjat al nostre accés. Hui, fins al migdia, per motius laborals, aquests tres regidors no han sigut capaços d’adonar-se que ja estava disponible. Per tant, no hem tingut temps material per a estudiar-lo. Com no ens hem estudiat el punt, el vot del Partit Socialista serà l’abstenció”, va expressar Granell.

“Jo, de veritat que no ho entenc. Al grup socialista no l’entenc”, va respondre el Portaveu de l’Equip de Govern i regidor d’Hisenda, Manuel Pérez.

“Dir-li que el compte general es va dur en la comissió de juliol i es va fer trasllat de tot l’expedient. Per tant, ho tenen des de juliol al seu abast. Des de juliol no han tingut temps? Alguns dies de vacances hauran tingut, però vaja. Tres regidors i des de juliol no han tingut temps de veure el compte general. I és que, a més, el compte general es publica per a fer al·legacions. Vol dir que, els tres regidors del grup socialista no s’han vist el compte general que ja dictaminaren en juliol en una comissió i que, si s’haguera de fer al·legacions no les han fet perquè ni siquiera sabien que estava publicat. En fi, qüestions de prioritats i de fer bé la feina, entenc”, va afegir Pérez.

“I tot açò aporta? Acabem de vindre d’una discussió bastant forteta entre distints grups i la seua aportació és, més gasolina? I després ens dius que si no entrem, que si treballs, que no sé què… Quan acaba vosté de jutjar el nostre treball? Va, home! Mateixa vara de mesurar, mateixa vara de mesurar, per favor! Espere també que se cenyisquen. Ja que han demanat que se cenyisquen, doncs que se cenyisquen”, va replicar José Miguel Granell.

“Només hem justificat la nostra abstenció i açò ha sigut un atac gratuït al grup socialista. Crec que res té a veure en aquest punt. Per aquest motiu, m’agradaria la mateixa vara de mesurar i se la pregue, senyora alcaldessa”, va concloure.

Seguidament, l’alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, va afirmar que la vara de mesurar és la mateixa. “En les informatives vosté tenia l’expedient. Vosté acaba de dir que no ha pogut veure l’expedient perquè no s’havia penjat. Si en juliol, en les informatives vosté ja el tenia”, va prosseguir Verdevío mentre Granell li va respondre sense el micro obert que no se’l sabien de memòria.

“No és un atac. És simplement explicar als veïns i veïnes la realitat. El primer atac ve del grup socialista dient que no tenen l’expedient, una falta de transparència per part de l’equip de govern i del regidor d’Hisenda que soc jo. No és de veritat. Per tant, aclarir-ho perquè veïns i veïns ho sàpien i que la documentació el grup socialista la tenia des del mes de juliol. Ja vostés, traguen la seua pròpia conclusió. La meua conclusió és la que he expressat abans. Li faig un prec a la corporació. Tenim una alcaldessa presidenta i ja està bé de dir-li com ha de fer la seua feina”, va explicar Manuel Pérez.

“Jo no li dic a l’alcaldessa el que ha de fer. Jo li pregue. A vosté també li ha demanat ella que parara i vosté hi ha agafat la carrereta i fins que no ha dit tot el que volia dir no ha callat, sense respecte a la seua alcaldessa”, va remarcar l’edil socialista.

Després que la portaveu socialista, MªJosé Ballesteros, intentarà també parlar i l’alcaldessa li indicara que no havia demanat la paraula en el moment que ella havia preguntat si algú tenia alguna cosa a dir, es va procedir a la votació del punt.

A continuació, oferim un vídeo amb les intervencions en aquest punt:

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia