La Diputació de València ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) les bases per a la provisió del lloc de coordinació artística de teatres, vinculada a l’Escalante. La plaça serà coberta pel sistema de lliure designació entre el funcionariat –exceptuant el sanitari– de tota l’Administració Pública.

 

Amb eixe objectiu es formarà una comissió que avaluarà els perfils de les candidates i candidats, atenent criteris ajustats al lloc. Com recullen les bases, es valorarà la “formació acadèmica i cursos específics en qualsevol de les modalitats de gestió cultural, incloent-hi les arts escèniques en general i l’art dramàtic en particular”. Així mateix, s’atendrà l’experiència, formació i preparació de les persones aspirants en l’àmbit de les arts escèniques, contemplant múltiples vessants, com la creació, direcció, pràctica escènica o producció executiva, entre d’altres.

 

L’elegit o elegida per al lloc tindrà la funció principal de dirigir l’Escalante, seleccionant les propostes per a la producció pròpia i la programació de produccions externes. També s’ocuparà de l’Escola Teatral Escalante i les gires provincials de les produccions pròpies, i coordinarà la programació del Teatre Principal en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura.

 

Els i les aspirants hauran de presentar tota la seua documentació, amb el seu bagatge professional, i adjuntaran una breu memòria sobre com organitzar el servei que li serà encomanat. Disposen per a això de deu dies hàbils una vegada es publique la convocatòria en el BOE. Després la comissió, formada per huit vocals i una presidència, examinarà tots els perfils i proposarà a un candidat o candidata, motivant l’elecció.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia