La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha informat que la nova normativa sobre residències i centres d’atenció a persones majors permet eliminar la distància de seguretat entre persones residents i visites, “cosa que significa que pot tornar a haver-hi contacte i abraçades, sempre que les persones residents i visitants estiguen vacunades i condicionat als nivells d’alerta i contagis”.

Aquest passat divendres es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que permet a les residències de persones majors de la Comunitat Valenciana poder recuperar el contacte entre les persones residents i aquells familiars o afins que acudisquen a visitar-los, sempre que es produïsquen sota unes certes condicions de seguretat.

Oltra ha assenyalat que es tracta de “un canvi normatiu molt esperant tant per les persones usuàries i residents com per les famílies, ja que “només serà necessari l’ús de la màscara i les mesures higièniques generals”; a més, fins al nivell d’alerta 2 “no hi ha límit de familiars”.

La vicepresidenta ha ressaltat especialment que, en el cas de les parelles o cònjuges, “s’elimina l’ús de la màscara” entre persona resident i visitant”, la qual cosa és un pas molt important de recuperació de relació entre les parelles.

Amb tot això, ha indicat que s’ha plantejat als centres que “faciliten horaris suficients, fins i tot en caps de setmana, perquè les nostres persones residents puguen tindre el màxim contacte possible amb els seus familiars, després de molts mesos d’aïllament i de les conseqüències que això comporta” des del punt de vista “emocional, psicològic i sobre l’estat d’ànim”.

Normalització de la vida quotidiana

La nova resolució actualitza les mesures vigents en els centres residencials i d’atenció diürna per a persones majors adaptant-les al procés de vacunació que s’està realitzant, amb la finalitat de tendir a una normalització de la vida quotidiana de les persones residents, al mateix temps que es flexibilitzen, o en el seu cas es mantenen, criteris i mesures de prevenció i seguretat després de l’evolució i resultats de l’última ona.

S’introdueix una nova categorització en la qual es considerarà un centre residencial amb alta cobertura quan més del 80% de les persones residents i treballadores han rebut una pauta de vacunació completa (1 o 2 dosi més el temps indicat segons la vacuna rebuda). Per davall d’això, és un centre amb baixa cobertura de vacunació.

Els centres que compten amb una vacunació completa i els d’alta cobertura de vacunació hauran de comptar amb un 5% de places per a garantir l’aïllament. D’aquesta manera, els centres tenen capacitat per a aïllar a les persones residents en els casos indicats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, evitant així que derive en un brot que afecte més població del centre. Aquesta xifra serà del 10% en aquells centres amb baixa cobertura de vacunació.

Com fins ara, es mantenen els grups bambolla per a permetre un millor control i millorar el rastreig i identificació de contagis en cas de brot.

Visites a persones residents

La nova resolució elimina la necessitat de mantindre la distància de seguretat durant les visites, sent només necessari l’ús de màscares i mesures higièniques generals, quan el centre es trobe en un municipi en situació de nova normalitat o nivell d’alerta 1, la persona resident i visitants tinguen la pauta de vacunació completa, i la trobada es produïsca en un espai obert on estiga garantida la ventilació o en tancats no compartits.

Contínua sense haver-hi límit de familiars que acudisquen de visita el centre quan el municipi estiga en situació de nova normalitat, nivell 1 i 2, encara que es manté l’obligació de sol·licitar cita prèvia i que les trobades es mantinguen preferiblement en espais oberts i seguint les mesures d’higiene i protecció.

Els centres en nivell d’alerta 3 que compten amb una vacunació alta o completa, podran mantindre les visites de manera escalonada al llarg del dia d’una persona familiar, tutora o afí o de fins a 3 en el cas de persones convivents, que podran entrar juntes, sempre amb cita prèvia i durant un temps no superior a una hora. Els centres amb vacunació incompleta permetran la visita d’una única persona.

Eixides de persones usuàries

Respecte a les eixides de les persones usuàries, les residències de persones majors que estiguen lliures de COVID-19 i tinguen vacunació completa de les persones usuàries i treballadores permetran les eixides ordinàries de les i els residents amb la pauta de vacunació completa fins al nivell 3 d’alerta, mesura que es fa extensiva als centres amb alta cobertura de vacunació i en situació de nova normalitat, nivell 1 i 2.

El text normatiu, que s’ha treballat amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i amb el sector, estableix que en aquells municipis que estiguen en situació de nova normalitat, nivell d’alerta 1 i 2, les persones que residisquen en centres de majors, independentment del seu grau d’immunització, podran eixir seguint el protocol que establisca la direcció de la residència.

El reingrés després d’una eixida amb pernoctació es realitzarà d’acord amb els criteris establits per Sanitat sobre realització de proves i aïllament, en funció de la situació vacunal del centre i de la persona resident, de la duració de l’eixida i el nivell d’alerta del municipi de destí.

Respecte als nous ingressos, es continuen realitzant en el conjunt de la xarxa residencial de la Comunitat Valenciana sempre que el centre es trobe lliure de COVID-19.

En centres amb baixa cobertura de vacunació i en nivell d’alerta 3 únicament es permetran nous ingressos en centres lliures de COVID-19 (sense brot ni sospita de brot, o amb brot tancat) amb caràcter excepcional i d’urgència social. El caràcter excepcional i d’urgència social serà determinat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Situació vacunal

Les persones residents o usuàries no vacunades s’integraran individualment en grups bambolla de persones residents vacunades, no podent haver-hi, amb caràcter general, en la mateixa unitat convivencial altres persones residents no vacunades.

Les persones treballadores hauran d’utilitzar en tot moment l’equip de protecció individual quan es troben dins del perímetre del centre, i en el cas d’aquelles que no estiguen vacunades seran assignades a grups bambolla de persones residents o usuàries amb pauta de vacunació completa, evitant entrar en contacte amb qui no estiga vacunat.

Recursos d’atenció diürna

En relació als centres d’atenció diürna, totes les persones usuàries podran acudir a centres de dia amb alta cobertura o de vacunació completa i que siguen independents de centres residencials. Si hi haguera persones usuàries no vacunades, aquestes s’integraran individualment en grups bambolla de persones usuàries vacunades, no podent haver-hi, amb caràcter general, en la mateixa unitat convivencial d’atenció altres persones usuàries no vacunades.

En centres amb baixa cobertura de vacunació o incompleta però que compten amb una infraestructura que permeta guardar les distàncies de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries, totes les persones usuàries podran assistir al centre. Si no és possible mantindre aquesta distància s’establiran torns rotatoris.

Per als centres de dia annexos a una residència que tinguen la vacunació completa s’estableix l’atenció tant a les persones residents com a les no residents. En els casos en què no es tinga la immunització completa, hauran d’establir-se espais diferenciats per a atendre les persones que visquen en la residència i a les quals no ho facen.

Quant als centres d’atenció a persones majors (CEAM i CIM), podran realitzar les activitats i els serveis d’atenció individualitzada amb un 75% del seu aforament en el nivell d’alerta 1 i un 50% en el 2.

Quant a les activitats, només es podran realitzar aquelles que requerisquen d’una taula i sempre amb grups no superiors a 6 persones, excepte en el cas de nova normalitat. El material necessari si és possible haurà de portar-se de casa. Per al nivell d’alerta 3 només es podran realitzar les activitats o prestacions individualitzades quan la persona usuària ho tinga prescrit.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia