(EFE) La dieta mediterrània no sols té efectes beneficiosos en la salut cardiovascular, sinó que també pot millorar la memòria i previndre o retardar els efectes de la deterioració cognitiva associada a l’envelliment, encara que no a tothom per igual. Així ho revela un estudi publicat en la revista Clinical Nutrition.

En la investigació, que ha sigut liderada per investigadors del CIBEROBN i de l’Institut Hospital de la Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIMHospital de la Mar), han participat també científics de la Universitat de València, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat de Navarra.

L’estudi s’ha fet durant tres anys a 487 voluntaris, repartits quasi a parts iguals entre homes i dones amb una edat mitjana de 65 anys, participants en l’assaig PREDIMED-PLUS (PREvenciónDIetaMEDiterranea Plus), un estudi en el qual participen 23 centres investigadors espanyols per a analitzar l’efecte de la dieta mediterrània tradicional.

A l’inici de l’estudi, els participants presentaven sobrepés o obesitat i, com a mínim, tres criteris de síndrome metabòlica (hipertensió, hiperglucemia, excés de greix en la cintura, nivells baixos de colesterol HDL i nivells elevats de triglicèrids).

La síndrome metabòlica, que pateixen aproximadament 1 de cada quatre adults en el món, implica un major risc de patir malalties del cor, accidents cerebrovasculars, diabetis tipus 2 i deterioració cognitiva.

En començar l’estudi, a l’any següent i tres anys després, els investigadors van mesurar, mitjançant test neuropsicològics, l’estat cognitiu dels voluntaris, el seu rendiment en memòria i en altres funcions cognitives, com la capacitat de prendre decisions, raonar, parar atenció, planificar o ignorar uns certs impulsos.

Segons estudis anteriors, en tres anys, les persones amb síndrome metabòlica que no segueixen cap mena d’intervenció, perden quasi 0,40 punts la seua cognició global i 0,10 punts la seua memòria però en seguir les recomanacions de l’estudi, els participants van registrar millores de més de 0,60 punts en cognició global i de prop de 0,90 en la memòria.

A més, en el conjunt dels pacients, els resultats de l’estudi van mostrar una relació directa entre l’adherència a la dieta mediterrània i la millora cognitiva, apunten els autors.

L’adherència a la dieta mediterrània hipocalòrica es calcula, principalment, segons el consum d’oli d’oliva verge extra i el nombre de racions de verdura i peces de fruita que es consumeixen al dia; puntuacions per damunt dels 11 punts es consideren una alta adherència.

L’estudi va comprovar que per cada punt de millora de l’adherència a aquesta dieta, la memòria va millorar en 0,13 punts, alguna cosa que els investigadors atribueixen a la pèrdua de pes i a l’increment de l’activitat física, que millora la qualitat de vida.

Per a Rafael de la Torre, investigador principal de l’estudi, aquest fet “és important, tenint en compte que els canvis cognitius poden no ser perceptibles per a les persones, però poden ser més rellevants si es combinen amb millores en la seua qualitat de vida”.

No obstant això, l’estudi va observar que els beneficis de la dieta mediterrània no són iguals per a tothom: Les dones, les persones de més edat, les que tenen un menor nivell educatiu i amb diabetis tipus 2, obtenen menys beneficis.

Els investigadors també van observar que els voluntaris amb un rendiment cognitiu més sota a l’inici de l’estudi en memòria i altres funcions cognitives, són els que tenen menys adherència a la dieta Mediterrània i els que tenen menys probabilitat d’aconseguir una reducció significativa de pes.

“Ens interessava saber quins voluntaris perdien pes i quins no perdien, i perquè uns perdien i altres no, des del punt de vista de la cognició i de la seua conducta”, explica De la Torre.

Concretament, les persones que a l’inici de l’estudi presentaven millor memòria auditiva, més capacitat de planificació i de presa de decisions, menys temps de reacció i menor impulsivitat, tenien entre un 20% i un 50% més de probabilitats d’aconseguir l’objectiu de l’estudi de perdre un 8% de pes en tres anys.

Segons els investigadors, això s’explica perquè la majoria de les persones amb aquestes capacitats cognitives van aconseguir una alta adherència a la dieta mediterrània hipocalòrica que es va traduir en pèrdues de pes clínicament rellevants.

Els autors creuen que aquests resultats ajudaran a identificar als col·lectius amb més dificultats per a beneficiar-se d’aquestes intervencions d’estil de vida, per a personalitzar les mesures i facilitar així que adopten les pautes de vida saludable propostes, aconseguint afavorir alhora la prevenció de la deterioració cognitiva.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia