En la reunió que vam mantindre  en el matí d’ahir  diumenge la Junta Directiva de l’Associació de Veïns/es del Camí Paterna, vam analitzar la situació i la falta de voluntat que està mantenint l’Ajuntament de Bétera per a resoldre les necessitats bàsiques de la zona, això malgrat estar en un any en què hi ha hagut diners per a fer modificacions pressupostàries de més de 14 milions, però en les quals cap partida s’ha dedicat a solucionar la falta de serveis essencials en zones com el Camí de paterna. En la reunió hem acordat dirigir-nos a la Sra. Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevio (PP), per mitjà de carta i exigir que l’ajuntament complisca amb la instal·lació dels serveis bàsics dels quals manquem. De fet, exigim la seua inclusió en els pressupostos que s’han d’elaborar ara per a 2022.

Les nostres necessitats se circumscriuen a necessitats de sobres conegudes per la Sra. Alcaldessa… Però la major reivindicació l’encapçala l’enllumenat públic, una cosa essencial i que de no posar-ho s’actua amb risc per a la seguretat personal de les veïnes i veïns que hem de circular a la nit sense cap referència lumínica.

Obligatorietat municipal de complir amb els serveis

També li recordem a la Sra. Alcaldessa que, en el seu moment rebem les corresponents llicències per als nostres habitatges i que complim amb les nostres obligacions fiscals, tant l’IBI, com el IVTM i qualsevol de les taxes i  impostos que l’ajuntament determina i que és funció de l’Ajuntament prendre les iniciatives que corresponguen per a donar solució als problemes del municipi entre ells, els ja tantes vegades esmentats de l’article 25 i 26 de la Llei de Bases de Règim Local ( serveis bàsics obligatoris)

Així mateix, li recordem a la Sra. Alcaldessa, “que segons la llei i havent superat Bétera àmpliament els 20.000 habitants, ni tan sols la Diputació té capacitat per a coordinar els serveis bàsics, per la qual cosa es tracta de competència exclusiva del municipi i que, des de fa molts anys, l’ajuntament s’ha mantingut en silenci i inactiu i sense complir les seues obligacions dels serveis mínims que demanda la zona del Camí Paterna.

Igualment li recordem en l’esmentat escrit que “Va ser únicament l’any 2019 quan es van incloure en els pressupostos (a petició nostra) una mínima quantitat per a intentar solucionar el problema de la seguretat ciutadana per mitjà de l’enllumenat públic. També el de transport públic, encara que  en condicions mínimes i que no hagueren solucionat el problema. Aquestes quantitats no van ser executades i presumiblement es van utilitzar finalment per a altres propòsits aliens al Camí Paterna.

El silenci que ha mantingut l’Ajuntament durant aquests anys i la falta de compliment de les seues obligacions ja ha sigut recollida per Institucions de tant prestigi com el *Sindic de *Greuges que s’ha vist obligat a incloure-la en la seua memòria Anual davant les Corts Valencianes.

Per tot això, en l’esmentada carta li traslladem de nou la nostra exigència com a ciutadans i ciutadanes de ple dret del municipi perquè afronten les seues obligacions amb aquesta part del Camí Paterna i procedisquen a incloure en els Pressupostos Municipals partides per a donar solució als següents serveis inexistents:

  • Enllumenat Públic en la zona consolidada i habitada.
  • Creació d’un servei d’autobús que, igual que en altres punts del municipi s’ha fet, solucione la necessitat de comunicació dins del terme municipal i amb València.
  • Que s’establisca un pla concret, o que se’ns incloga en el que ja existisca en el municipi, per a la correcta recollida dels *RSU de les podes i dels mobles i altres estris.
  • Es planifique el reasfaltat dels carrers i es done una solució als pocs carrers que estan sense asfaltar.

Finalment, en la reunió realitzada hui, també hem acordat realitzar una campanya informativa a les veïnes i veïns sota el lema “EL CAMÍ PATERNA TAMBÉ EXISTEIX, se’ns esgota la paciència, Serveis essencials JA”, campanya que desenvoluparem per mitjà de cartells (adjuntem fotos) i fulls informatius que repartirem en els pròxims dies.

Associació de Veïns/es del Camí Paterna. En Bétera, a 20  de setembre  de 2021.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia