El ple del Consell ha aprovat el decret per a mobilitzar els habitatges buits dels granstenedors d’immobles de la Comunitat Valenciana, que entre altres aspectes regula el procés per a la declaració d’habitatge deshabitat i crea el Registre d’aquests habitatges.

Així ho ha assenyalat la vicepresidenta del Consell, qui ha aclarit que el decret no afecta a les persones que tinguen habitatges deshabitats, sinó als grans “tenedors”, que són les persones físiques o jurídiques que exercisquen activitat econòmica en l’àmbit immobiliari i tinga més de deu habitatges.

Amb la finalitat de “mobilitzar tots els habitatges buits de la Comunitat Valenciana”, es regula la declaració de l’habitatge buit, aquella propietat d’un gran “tenedor” que incomplisca la seua funció social, i es crea el Registre d’habitatges buits, un inventari informatitzat d’eixos habitatges dels grans “tenedors”, que subministrarà informació per a planificar les polítiques públiques d’habitatge.

També s’inclouen mesures de foment per a potenciar la incorporació al mercat de tots l’habitatges deshabitats, amb independència de si la persona propietària és gran “tenedor” o no, com la creació de la Xarxa Lloga, una xarxa d’intermediació i foment del lloguer, ha explicat.

Així mateix, es regula un programa de lloguer solidari, com a iniciativa per a la rehabilitació d’habitatges no habitats que seran cedides a la Generalitat per a mobilitzar-les, i es crearà la Borsa Habita, que posarà a disposició habitatges per a atendre les necessitats residencials de les persones o unitats de convivència en situació d’emergència residencial.

El decret també regula el procediment administratiu per a la inspecció i la imposició de les sancions davant l’incompliment de la funció social de l’habitatge, de manera que si transcorreguts sis mesos des de la declaració d’habitatge buit mitjançant resolució administrativa se segueix sense donar-li un ús residencial es posaran multes coercitives.

La quantia de la multa serà l’equivalent al preu mensual del lloguer d’un habitatge de protecció pública dels mateixos metres quadrats, ha especificat la vicepresidenta.

Oltra ha aclarit que les mesures sobre intermediació entraran en vigor quan s’aprove l’aplicació informàtica Xarxa Lloga, i en tot cas a partir de març de 2022, mentre que la resta del decret s’aplicarà als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Ha indicat que aquest decret desenvolupa els continguts de la llei de la Funció social de l’Habitatge -la primera que va impulsar el Consell del Botànic- relatives a la intervenció de les administracions públiques sobre habitatges deshabitats i el foment del lloguer dels immobles buits.

Ha destacat que l’habitatge “és un dret bàsic de les persones, i no sols un bé de mercat”, i per això és necessari afavorir l’accés dels valencians a habitatges dignes, especialment tenint en compte que hi ha “una gran quantitat” d’immobles buits.

La vicepresidenta ha indicat que l’objectiu fonamental d’aquest decret és mobilitzar els habitatges buits, centrant-se principalment en les quals estan en mans de grans “tenedors” i establint les mesures de foment per a la seua mobilització, així com la regulació de les sancions davant l’incompliment de la funció social de l’habitatge.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia