El Institut Cartogràfic Valencià (ICV) ha elaborat uns mapes sísmics de la Comunitat Valenciana amb la col·laboració de la Universitat d’Alacant.

Els mapes de perillositat sísmica i de falles actives i sismicitat, fruit del conveni signat entre l’ICV i la Universitat d’Alacant són fonamentals per a conéixer el nostre territori i poder garantir una qualitat de vida a les ciutadanes i ciutadans.

Aquest mapa permet dissenyar millor els instruments de planificació territorial, identificar els llocs de la Comunitat Valenciana on hàgem de tindre més cura per aqueix risc sísmic que és ací, ser conscients que vivim en un territori on existeix aquest risc. A més, cal destacar la importància d’aquesta cartografia per a planificar d’una forma correcta i eficaç els serveis d’emergència.

Aquests mapes, elaborats per l’Institut Cartogràfic Valencià en col·laboració amb la Universitat d’Alacant, s’han incorporat a la col·lecció autonòmica de mapes temàtics CV350 de l’ICV.

D’una banda, s’ha realitzat el mapa de perillositat sísmica de la Comunitat Valenciana per a un període de retorn de 475 anys amb dades sísmiques obtingudes de la base de dades de zones sismogèniques de la Península Ibèrica i territoris d’influència per al càlcul de la perillositat sísmica a Espanya publicada per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.

Per una altra, s’ha dissenyat el mapa de sismicitat i falles actives en la Comunitat Valenciana, amb dades temàtiques obtingudes del catàleg de terratrémols elaborat i mantingut per l’Institut Geogràfic Nacional i de la base de dades QAFI (Quaternary Active Faults Database of Ibèria).

Aquesta sèrie es pot baixar, en format pdf, des de la web de la Infraestructura Valenciana de Dades Espacials (IDEV, ICV (gva.es)) i des de la web de l’ICV (http://www.icv.gva.es/va/col-leccio-autonomica).

 

A l’inici de l’any, es va signar un conveni de col·laboració entre l’ICV i la Universitat d’Alacant per a la continuïtat, manteniment i densificació, si escau, de la xarxa sísmica que aquesta universitat gestiona, i estendre la seua activitat de control de la sismicitat en tot el territori de la Comunitat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia