Les classes de ‘Educació Física‘ hauria de col·locar-se just abans de les assignatures que requereixen una major concentració i atenció, com a matemàtiques, filosofia, llengua, física o química, perquè l’exercici moderat potència la funcions cognitives.

Així es desprén d’un estudi científic en alumnes adolescents, de 13 a 17 anys, realitzat pel Centre d’Investigació de l’Esport (CID) de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx (Alacant).

El director del CID-UMH, Francisco Javier Moreno Hernández, ha explicat que des del punt de vista cognitiu s’ha demostrat que l’activitat física provoca augments tant del benestar psicològic com de la funció cognitiva, encara que es desconeix amb detall quines intensitats d’exercici són les idònies per a aconseguir aquestes millores.

Un grup del CID encapçalat per Eduardo Cervelló ha analitzat l’efecte de l’esport en els adolescents i el resultat és que l’activitat física “moderada”, que habitualment es desenvolupa en l’assignatura de ‘Educació Física’, provoca una “especial capacitat de concentració” en l’hora immediatament posterior.

“Potser hauríem de replantejar les bondats de programar les sessions d’Educació Física en els centres educatius en els moments previs a les assignatures on vulguem aprofitar els seus potencials efectes positius en funcions cognitives com el control inhibitori i l’atenció”, ha ressaltat el director del CID de la UMH.

Especialment, hauria de situar-se just abans d’assignatures que requerisquen càlcul mental (com les matemàtiques) o que comporten un alt grau de concentració i atenció (filosofia, la llengua, la física o la química) i més separades de les classes que requerisquen creativitat (com a arts plàstiques o artístiques).

“El problema és que el nombre de classes d’Educació Física és reduïda i per als centres és difícil organitzar l’horari situant aquesta assignatura immediatament abans de les ‘fortes'”, ha admés l’expert, qui creu que “en tot cas cal tindre’l en compte”.

La millora del rendiment en concentració i atenció hauria de desembocar, en opinió dels científics del CID-UMH, en un augment de les hores lectives de ‘Educació Física’.

Aquesta visió de les classes esportives en els centres educatius contradiu la tradicional “inclinació” de molts caps d’estudis de tendir a situar aqueixa assignatura en les hores finals de la jornada amb l’argument que el cansament físic perjudica la capacitat de seguir les explicacions de les classes considerades més exigents.

Moreno Hernández ha sigut l’encarregat d’oferir la lliçó inaugural del curs 2021-22 de la UMH, oferida divendres passat i que va portar per títol ‘La dosi d’exercici en l’esport. Ciència i evidència’, on va advertir que “una càrrega excessiva d’exercici pot provocar efectes no desitjats”.

L’especialista va indicar que el ‘Sant Greal’ de les Ciències de l’Esport és conéixer quina és la dosi més adequada d’exercici perquè l’activitat física no siga contraproduent.

Segons el director del CID, “la dosi adequada d’entrenament ha de tindre en compte totes les dimensions de l’ésser humà: la fisiològica, la mecànica, la cognitiva i la social, i per tant el seu abordatge ha de contemplar un enfocament multidisciplinari”.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia