Com cada primer dilluns de cada mes, hui dilluns 04 d’octubre, se celebra el ple ordinari de l’Ajuntament de Bétera. Aquest acte es durà a terme a les 18.00 hores, en el Saló de Plens del Castell.

Per a la sessió ordinària del mes d’octubre s’ha preparat el següent ordre del dia:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 9 i 10 de 2021, de sessions anteriors celebrades el 5 i 16 de juliol de 2021, pel Ple de la Corporació.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia (de la núm. 1638 a la núm. 1751) dictades del 2 al 31 d’agost de 2021.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 17 d’agost fins al 14 de setembre de l’actual.
5. INTERVENCIÓ.- Expedient d’Aprovació de Modificació de Crèdits núm. 8/2021.
6. TRESORERIA.- Expedient d’Aprovació de la Modificació de l’Ordenança Fiscal 1, Reguladora de l’Impost de Béns immobles.
7. PROPOSICIONS.- Adhesió i aprovació de mesures d’ajuda als damnificats per l’erupció del volcà de “Cumbre Vieja” de l’Illa de la Palma de les Illes Canàries.
8. PRECS I PREGUNTES.-

Imprimir article
Comenta aquesta notícia