L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat. Malgrat que el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint màxims històrics de forma continuada.

L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat essencial ha empès el govern espanyol a impulsar una sèrie de mesures –de manera tardana i ineficaç-que malauradament tampoc resoldran el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model.

En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos grans partits de l’Estat (no oblidem la presència de diversos exministres en consells d’administració de les elèctriques), la ciutadania no acceptarà de cap manera que les administracions es queden immòbils davant els abusos tarifaris que estem patint.

Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguen assumir les factures i es troben en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments els qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis socials. És a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat, amb la seua inoperància, no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.

Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo social que permeta aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i a la situació personal i familiar.

Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, sí tenim clar que aquestes han de passar per una major sobirania energètica, evolucionant des del model oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania. En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.

Des d’Esquerra Republicana del País Valencià al Camp de Túria, a més, volem para atenció en el perill que suposa l’especulació amb les renovables. És fonamental que el nou model energètic passe pel foment de les companyies elèctriques locals i les cooperatives energètiques. La sostenibilitat ambiental passa indiscutiblement per la sostenibilitat econòmica i el benestar de tota la població, no només d’uns pocs.

Així, doncs, ens oposem a projectes que posen en perill l’equilibri ambiental, social i econòmic com el macroparc solar que es projecta a la veïna Xiva que posa en perill la zona propera al parc natural on trobem vinya, garroferes i ametllers.

No podem admetre que grans empreses que venen de lluny acaben amb el nostre paisatge i el nostre territori. Per això ens posem al costat de la gent que alça la veu contra el projecte i vos convidem a fer-ho també vosaltres. Reivindiquem el dret a viure de manera equilibrada amb l’entorn. Però en aquesta reivindicació, les administracions (especialment les més properes) i el conjunt de la ciutadania hem de treballar plegats per assolir els objectius.

Per aquest motiu, donem suport i ens sumem a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!” contra l’increment del preu de la llum el proper 8 d’octubre amb una apagada elèctrica de 22 a 22:30h des de la nostra comarca. Alhora convidem a tots els ajuntaments del Camp de Túria i a la Mancomunitat que es sumen.

Des de les institucions i també des del carrer fem força per la regulació del mercat elèctric. Per unes hores, apaguem el Camp de Túria!

 Article de Vicent Roig i Urios (President d’ERPV Camp de Túria)
Imprimir article
Comenta aquesta notícia