Hui dilluns, 18 d’octubre, finalitza el termini de sol·licituds per al Pla d’Ocupació Local 2021 de Bétera.

La sol·licitud i annexos estan disponibles en la pàgina web del consistori i en les dependències de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local situada en el primer pis de l’edifici de l’Ajuntament, ubicat a C/ José Gascón Sirera, 9.

Segons s’explica en les bases, la principal finalitat d’aquest pla és “donar cobertura a les famílies, ateses les necessitats de la situació socioeconòmica, a més d’oferir als i les demandants d’ocupació, una requalificació professional, afavorint la seua promoció i reinserció en el mercat de treball”.

Aquesta cobertura es canalitzarà a través de la formalització de contractes de natura temporal. La duració del pla i de les contractacions s’ajustarà a la disposició pressupostària existent i que a l’efecte es consigne.

Els llocs de treball ofertats són el d’operari-peó d’oficis múltiples i el de conserge d’edificis. El sistema de selecció serà per concurs (barem social).

Dins de la labor d’operari-peó d’oficis múltiples es duran a terme els següents treballs:

– Manteniment, neteja, adequació i conservació d’espais públics, edificis i instal·lacions municipals.

– Neteja i conservació de camins i cunetes.

– Suport a les brigades municipals.

Dins de la labor de conserge d’edificis múltiples es duran a terme els següents treballs:

– Apertura i tancament del centre.

– Informació i atenció al públic, així com control d’entrada de les persones.

– Custòdia del mobiliari, instal·lacions i locals.

– Rebre, classificar, conservar i distribuir documents, objectes, correspondència i publicitat d’activitats municipals, així com notificar documentació entre administració i interessats.

Per poder accedir al procés selectiu caldrà complir els següents requisits:

– Tindre els 18 anys complits i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

– Pertànyer a qualsevol dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea i de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, amb coneixements suficients de la llengua castellana.

– Els estrangers que no pertanyen a alguns dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea, hauran de tindre el permís de treball amb una duració mínima superior a la dels projectes a realitzar.

– Caldrà estar empadronat en el municipi de Bétera mínim un any, des de la data de presentació de sol·licituds.

– Trobar-se en situació legal de desocupació.

– Tindre capacitat funcional per a desenvolupar les funcions requerides en el treball oferit.

– No dur a terme un segon treball o activitat en el sector públic.

Tota la informació ampliada o detallada es pot trobar en el següent enllaç:EDICTO+BASES PEL 2021.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia