L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha llançat una nova convocatòria per a reconéixer les propostes joves que ajuden a sensibilitzar a la societat sobre el problema de la violència contra les dones a través de l’art.

En aquesta nova edició de ‘Noemtoques el whatsapp‘ 2021 es vol donar visibilitat a projectes artístics que tracten sobre la promoció de la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes i la prevenció de la violència contra les dones.

Poden participar les associacions juvenils, centres educatius, centres juvenils i grups de joves de la Comunitat Valenciana, que hagen realitzat, al llarg de 2021 activitats artístiques en alguna de les sis modalitats: fotografia, vídeo, arts escèniques, música, microrelat i arts plàstiques i que estiguen relacionades amb la temàtica proposta.

La participació de grups de joves es farà a través de centres juvenils o de personal tècnic de la Xarxa Jove. L’IVAJ facilitarà a les entitats participants un kit de material promocional de la campanya #Noemtoqueselwhatsapp abans del 25 de novembre, Dia internacional de l’eliminació de la violència contra les dones

Les obres hauran de ser originals i inèdites, no es podran usar materials subjectes a drets d’autor, sense la corresponent autorització i podran ser seleccionades per l’IVAJ per a ser difoses en les seues xarxes socials o en les seues activitats, així com per a formar part de l’exposició #Noemtoquesenwhatsapp.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 d’octubre de 2021.

Els treballs seleccionats es publicaran en la pàgina web de l’IVAJ i es comunicarà la publicació a tots els grups participants. Les persones integrants d’aquests grups seran convidats per l’IVAJ a participar en la Trobada d’Experiències amb Valors, que tindrà lloc en el primer semestre de 2022.

Modalitats de participació

Per a les modalitats de vídeo, arts escèniques, música i arts plàstiques els grups participants hauran d’estar integrats per un mínim de tres joves, amb edats compreses entre els 12 i 18 o entre 18 i 24 anys. En el cas de les fotografies o micro-relats l’autoria podrà ser individual, però haurà de ser presentada per una entitat o grup.

Les fotografies es presenten en format .jpg a 255 ppp, 4.000 píxels i/o 40 cm del costat més gran, amb 4 Mb per arxiu com a màxim, S’admet un màxim de 3 obres, independents o que formen una sèrie i està permés el retoc digital.

Els vídeos han de ser d’un màxim de seixanta segons de duració, allotjats en qualsevol plataforma de vídeo, amb un màxim de dos vídeos per grup.

En teatre i dansa es tracta d’aportar un espectacle de composició pròpia i una duració màxima de tres minuts. Els treballs estaran pujats a qualsevol plataforma de vídeo i tindran les característiques escèniques per a poder representar-se en la Trobada d’Experiències amb Valors.

En música, rap i altres expressions musicals de composició pròpia i d’un màxim de tres minuts, estaran allotjades en qualsevol plataforma de vídeo i amb característiques escèniques per a poder representar-se en la Trobada d’Experiències amb Valors.

Quant a arts plàstiques, còmics, grafitis o cartells es presentaran en format jpg a 255 ppp, 4000 píxels i/o 40 cm del costat més gran amb 4 Mb per arxiu com a màxim. Un màxim de tres tires de còmics o tres cartells per equip. Quant als grafitis, cada equip només presentarà un esbós, i en cas de ser seleccionat realitzarà el definitiu en el lloc de la Trobada d’Experiències amb Valors.

Finalment, els microrelats tindran una extensió màxima de 200 paraules i es presentaran en format pdf.

‘Noemtoqueselwhatsapp’ és una iniciativa de participació juvenil que forma part del Programa ‘M’importa d’*Educació en Valors ‘de l’IVAJ i ofereix exposicions que recorren els municipis de la Comunitat Valenciana, acompanyades de guies didàctiques, per a sensibilitzar sobre aquesta xacra social.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia