Des del passat 1 d’octubre, la Generalitat Valenciana disposa d’un únic registre de sol·licitants d’habitatge que haurà d’agrupar tots els que actualment estiguen en funcionament.

Aquest nou registre té com a objectius entre altres:

– Garantir la prioritat a les persones més vulnerables.

– Disposar d’una base de dades actualitzada que permeta impulsar les polítiques d’habitatge en funció de les necessitats reals de les persones i unitats de convivència.

– Agilitzar el procés d’adjudicació dels habitatges del parc públic.

– Unificar els tràmits per a les persones i unitats de convivència sol·licitants.

L’entrada en vigor del nou registre extingeix l’actual llistat de sol·licitants d’habitatge públic, gestionat per EVHAper el que tots els veïns de la localitat amb expedient actiu hauran de renovar la inscripció.

Es disposa d’un termini fins al 31 de març de 2022, perquè, independentment de la data en què es realitze la nova inscripció, el seu expedient siga considerat amb la màxima antiguitat que permeta el nou registre.

Ja es pot renovar aquesta inscripció mitjançant el web de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21712

Imprimir article
Comenta aquesta notícia